مغازه رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز عفیف آباد

-طبقه چهارم-زيربنا 33متر

30م رهن 5م اجاره
املاک مهرگان07136261036

29/01/1398جزئیات

مغازه شیراز هوابرد

-زيربنا 12متر

20م رهن 3م اجاره
املاک هفت 738300300--38212

29/01/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 10متر

5م رهن 4.5م اجاره
07136307140

29/01/1398جزئیات

مغازه شیراز سرباز

-زيربنا 48متر

30م رهن 4م اجاره
املاک هفت 738300300--38212

28/01/1398جزئیات

مغازه شیراز سرباز

-زيربنا 130متر

100م رهن 5م اجاره
املاک هفت 738300300--38212

28/01/1398جزئیات

مغازه شیراز قصردشت

-زيربنا 65متر

40م رهن 4م اجاره
07136307140

28/01/1398جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

7م رهن 1.3م اجاره
املاک زمانپور شعبه یک38420016

28/01/1398جزئیات

مغازه شیراز زرهی

طبقه همکف-زيربنا 33مترجنوبی- نوساز

50م رهن 4م اجاره
املاک شهر36498534

28/01/1398جزئیات

مغازه شیراز زرهی

طبقه همکف-زيربنا 105مترجنوبی- نوساز

100م رهن 8م اجاره
املاک شهر36498534

28/01/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-طبقه همکف-زيربنا 70متر

100م رهن 12م اجاره
املاک مهرگان07136261036

27/01/1398جزئیات

مغازه شیراز شهید آقایی

-زيربنا 40متر

20م رهن 6م اجاره
املاک زمانپور شعبه یک38420016

27/01/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

10م رهن 2.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

27/01/1398جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

15م رهن 1م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

27/01/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

سن بنا 1سال

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

27/01/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

1خوابه

20م رهن 6م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

27/01/1398جزئیات

مغازه شیراز ابیاری

1خوابه

140م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

27/01/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

1خوابه -سن بنا 8سال

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

27/01/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه همکف-زيربنا 25مترغربی-سن بنا 10سال

50م رهن 8م اجاره
املاک مهرگان07136261036

27/01/1398جزئیات

مغازه شیراز خلد برین

طبقه همکف-زيربنا 50مترغربی-سن بنا 12سال

60م رهن 4.7م اجاره
املاک مهرگان07136261036

27/01/1398جزئیات

مغازه اطلسی

سن بنا 20سال

1.75ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 18متردو نبش جنوبی

50م رهن 7.3م اجاره
املاک مهرگان07136261036

26/01/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف اباد

-طبقه همکف-زيربنا 15متر

30م رهن 6ت اجاره
املاک مهرگان07136261036

25/01/1398جزئیات

مغازه شیراز بلوار استقل...

20م رهن 5.5م اجاره
املاک زمانپور شعبه یک38420016

26/01/1398جزئیات

مغازه شیراز فدک

-زيربنا 42متر

50م رهن 5م اجاره
املاک مدرن09171162336

07/12/1397جزئیات

مغازه شیراز فدک

-زيربنا 35متر

30م رهن 4م اجاره
املاک مدرن09171162336

30/04/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه اول-زيربنا 35متر- نوساز

150م رهن 3م اجاره
املاک مهرگان07136261036

14/04/1396جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-طبقه زیرزمین-زيربنا 250متر

100م رهن 9م اجاره
07136307140

25/01/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف اباد

-طبقه همکف-زيربنا 30متر

50م رهن 8م اجاره
07136307140

25/01/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه زیرزمین-زيربنا 15متر-سن بنا 15سال

30م رهن 5.5م اجاره
املاک مهرگان07136261036

25/01/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 28متر

50م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 25متر

60م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

50م رهن 10م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

24/01/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت غر...

سن بنا 1سال

100م رهن 7.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

24/01/1398جزئیات

مغازه شیراز باسکول نادر...

-زيربنا 180متر

70م رهن 9.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

24/01/1398جزئیات

مغازه شیراز زرگری

100م رهن 15م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

24/01/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

20م رهن 3.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

24/01/1398جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

40م رهن 6م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/01/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/01/1398جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

1خوابه -سن بنا 18سال

20م رهن 3.2م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/01/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

20م رهن 3.7م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/01/1398جزئیات

مغازه شیراز امیر کبیر

-زيربنا 32متر

20م رهن 4م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/01/1398جزئیات

مغازه شیراز همت جنوبی

1خوابه

5م رهن 450ت اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/01/1398جزئیات

مغازه شیراز صنایع

10م رهن 2م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/01/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

3.9م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/01/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

2.39ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/01/1398جزئیات

مغازه شیراز باغ حوض

-زيربنا 13متر

95م رهن
املاک زمانپور شعبه یک38420016

24/01/1398جزئیات

مغازه شیراز زرهی

20م رهن 1.5م اجاره
املاک زمانپور شعبه یک38420016

24/01/1398جزئیات

مغازه شیراز زرهی

طبقه زیرزمین-زيربنا 50متر-قیمت متر مربع 30ميليون

4ميليارد
املاک اشکان07132292970

24/01/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 140مترشمالی

270م رهن 17م اجاره
املاک خوش منظر07136305317

21/01/1398جزئیات

مغازه شیراز میدان معلم

طبقه زیرزمین-زيربنا 90متر- 1خوابه

30م رهن 5م اجاره
املاک خوش منظر07136305317

15/12/1397جزئیات