مغازه رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز فرگاز

-زيربنا 40متر

20م رهن 3.5م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 53متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

150م رهن 15م اجاره
املاک 1136475273

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز همت شمالی

زيربنا 140متر- 4خوابه

املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

مغازه شیراز همت شمالی

زيربنا 17متر- 1خوابه

2.5م اجاره
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 20متر-سن بنا 7سال

25م رهن 2.5م اجاره
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

طبقه دوم-زيربنا 44متر- 2خوابه

املاک 1136475273

25/10/1396جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

-زيربنا 25متر

25م رهن 2م اجاره
07136392091

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

600م رهن
36281840

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 17متر

15م رهن 3م اجاره
36281840

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه سوم-زيربنا 30متر- نوساز -قیمت متر مربع 65ميليون

1.755ميليارد
36281840

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز تاچارا

-زيربنا 380متر

100م رهن 36م اجاره
کلبه سفید09380727370

25/10/1398جزئیات

مغازه شیراز زرهی

90م رهن 14م اجاره
کلبه سفید09380727370

04/10/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

100م رهن 21م اجاره
کلبه سفید09380727370

04/10/1398جزئیات

مغازه شیراز همت جنوبی

زيربنا 36متر-سن بنا 10سال

100م رهن 1م اجاره
کلبه سفید09380727370

25/09/1398جزئیات

مغازه شیراز زرهی

زيربنا 45متر- نوساز

30م رهن 2.7م اجاره
کلبه سفید09380727370

19/09/1398جزئیات

مغازه شیراز فلکه سنگی

-زيربنا 42متر

40م رهن 7.7م اجاره
کلبه سفید09380727370

09/09/1398جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

-زيربنا 25متر

30م رهن 4م اجاره
کلبه سفید09380727370

23/09/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

زيربنا 120متر- نوساز

10م رهن 2.8م اجاره
کلبه سفید09380727370

06/09/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه همکف-زيربنا 35متر-سن بنا 10سال

1.1ميليارد
کلبه سفید09380727370

03/09/1398جزئیات

مغازه شیراز زرهی

زيربنا 30متر-سن بنا 1سال

50م رهن 4.3م اجاره
کلبه سفید09380727370

03/09/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه دوم-زيربنا 16متر-سن بنا 20سال

50م رهن
کلبه سفید09380727370

03/09/1398جزئیات

مغازه شیراز شهرک فرهنگی...

زيربنا 60متر- نوساز

16م رهن 1م اجاره
کلبه سفید09380727370

03/09/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 43متر

100م رهن 3.5م اجاره
کلبه سفید09380727370

03/09/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 36متر-سن بنا 8سال

100م رهن 2.5م اجاره
کلبه سفید09380727370

03/09/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 104متر- نوساز

60م رهن 12م اجاره
کلبه سفید09380727370

03/09/1398جزئیات

مغازه شیراز مجتمع تجاری...

طبقه همکف-زيربنا 23متر-قیمت متر مربع 18.5ميليون

10م رهن 1.5م اجاره
کلبه سفید09380727370

29/08/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 34متر

65م رهن 6م اجاره
کلبه سفید09380727370

25/08/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه همکف-زيربنا 108متر-سيستم نقشه آپارتمانی-سن بنا 4سال

140م رهن
کلبه سفید09380727370

23/08/1398جزئیات

مغازه شیراز چمران

زيربنا 40متر- نوساز

100م رهن 8م اجاره
کلبه سفید09380727370

23/08/1398جزئیات

مغازه شیراز همت جنوبی

زيربنا 150متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

250م رهن 7م اجاره
کلبه سفید09380727370

14/08/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 105متر

200م رهن 25م اجاره
کلبه سفید09380727370

14/08/1398جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 21متر

20م رهن 3.2م اجاره
کلبه سفید09380727370

08/08/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 43متر-سن بنا 1سال

70م رهن 3م اجاره
کلبه سفید09380727370

15/07/1398جزئیات

مغازه شیراز دینکان

5م رهن 1م اجاره
کلبه سفید09380727370

01/01/1301جزئیات

مغازه شیراز هدایت

زيربنا 20متر- 4خوابه

کلبه سفید09380727370

25/07/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

15م رهن 3م اجاره
کلبه سفید09380727370

01/01/1301جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

12م رهن 3م اجاره
کلبه سفید09380727370

07/02/1395جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-طبقه همکف-زيربنا 25متر

1.5ميليارد
کلبه سفید09380727370

05/02/1395جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 38متر

کلبه سفید09380727370

27/08/1394جزئیات

مغازه شیراز صنایع

زيربنا 150متر-سن بنا 10سال

100م رهن 7م اجاره
کلبه سفید09380727370

10/07/1398جزئیات

مغازه شیراز تاچارا

-زيربنا 400متر

110م رهن 14م اجاره
کلبه سفید09380727370

23/08/1394جزئیات

مغازه شیراز تاچارا

10م رهن 1.1م اجاره
کلبه سفید09380727370

11/03/1394جزئیات

مغازه شیراز تاچارا

50م رهن 7م اجاره
کلبه سفید09380727370

01/01/1301جزئیات

مغازه شیراز تاچارا

طبقه همکف-زيربنا 30متر- 2خوابه

45م رهن 2م اجاره
کلبه سفید09380727370

04/07/1398جزئیات

مغازه شیراز تاچارا

کلبه سفید09380727370

11/07/1392جزئیات

مغازه شیراز تاچارا

-زيربنا 30متر

20م رهن 3م اجاره
کلبه سفید09380727370

01/01/1301جزئیات

مغازه شیراز تاچارا

-زيربنا 150متر

100م رهن 13م اجاره
کلبه سفید09380727370

26/05/1393جزئیات

مغازه شیراز چوگیا

-زيربنا 50متر

50م رهن 2.6م اجاره
املاک اشکان07132292970

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز بربلوار جمه...

طبقه همکف-زيربنا 75متر- نوساز

200م رهن 7م اجاره
املاک اشکان07132292970

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز کوی دانشگاه...

-زيربنا 70متر

10م رهن 2.5م اجاره
املاک اشکان07132292970

26/10/1398جزئیات