مغازه رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز برمیدان آزا...

زيربنا 400متر- 4خوابه

100م رهن 16م اجاره
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

-زيربنا 70متر

100م رهن 10م اجاره
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-طبقه همکف-زيربنا 60متر

120م رهن 12.5م اجاره
کوبه07136283008

27/05/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

-طبقه همکف-زيربنا 90متر

50م رهن 7م اجاره
کوبه07136283008

27/05/1398جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سن بنا 10سال

50م رهن 14ت اجاره
کوبه07136283008

26/05/1398جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-طبقه همکف-زيربنا 90متر

90ميليون
کوبه07136283008

20/05/1398جزئیات

مغازه شیراز زند

150ميليون
کوبه07136283008

20/05/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 11متر

10م رهن 1.3م اجاره
املاک اشکان07132292970

02/06/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 37متر

50م رهن 12م اجاره
املاک اشکان07132292970

02/06/1398جزئیات

مغازه شیراز ارتش

زيربنا 43متر-قیمت متر مربع 17ميليون

731ميليون
املاک شهر36498534

30/05/1398جزئیات

مغازه شیراز سفیر جنوبی

-زيربنا 15متر

10م رهن 800ت اجاره
املاک شهر36498534

30/05/1398جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

-زيربنا 60متر

50م رهن 6.5م اجاره
mosharekat36293366--36293

30/05/1398جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 300متر

100م رهن 21ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

31/05/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 34متر

25م رهن 3م اجاره
املاک اشکان07132292970

31/05/1398جزئیات

مغازه شیراز فلکه اطلسی

-زيربنا 3متر

10م رهن 1.5م اجاره
املاک اشکان07132292970

31/05/1398جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

-طبقه همکف

800م رهن
Bistoon07136306600

31/05/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 79متر

120م رهن 7.5م اجاره
املاک اشکان07132292970

30/05/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 10متر

10م رهن 900ت اجاره
املاک اشکان07132292970

30/05/1398جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

طبقه زیرزمین-زيربنا 285متر- 1خوابه

40م رهن 13م اجاره
املاک اشکان07132292970

30/05/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

زيربنا 160متر-سن بنا 30سال

200م رهن
املاک اشکان07132292970

30/05/1398جزئیات

مغازه شیراز برخیابان آر...

-زيربنا 35متر

35م رهن 3.5م اجاره
املاک اشکان07132292970

30/05/1398جزئیات

مغازه شیراز برخیابان مع...

-زيربنا 50متر

25م رهن 5.5م اجاره
املاک اشکان07132292970

30/05/1398جزئیات

مغازه شیراز زرهی

40م رهن 5.5م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

28/05/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

25م رهن 3م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

26/05/1398جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

-زيربنا 35متر

100م رهن 10م اجاره
mosharekat36293366--36293

28/05/1398جزئیات

مغازه شیراز باغ ارم

زيربنا 126متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

300م رهن 20م اجاره
mosharekat36293366--36293

23/05/1398جزئیات

مغازه شیراز فرگاز

زيربنا 35متر-قیمت متر مربع 30ميليون

1.05ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/05/1398جزئیات

مغازه شیراز پاسارگارد غ...

نوساز

20م رهن 2.8ت اجاره
املاک یکتا-38254992-38262

28/05/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

-زيربنا 26متر

50م رهن 5ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

27/05/1398جزئیات

مغازه شیراز زرهی

طبقه همکف-زيربنا 42متر-سن بنا 7سال

40م رهن 3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

26/05/1398جزئیات

مغازه شیراز جمهوری

-زيربنا 14متر

املاک اشکان07132292970

27/05/1398جزئیات

مغازه شیراز ارم

زيربنا 150متر- 2خوابه

25م رهن 2.3م اجاره
املاک اشکان07132292970

27/05/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 40متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

50م رهن 15م اجاره
07136392091

27/05/1398جزئیات

مغازه شیراز گلدشت

-زيربنا 30متر

30م رهن 7.5م اجاره
07136392091

26/05/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

30م رهن 6م اجاره
07136307140

27/05/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 20متر

50م رهن 7.5م اجاره
07136307140

27/05/1398جزئیات

مغازه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 32مترجنوبی- نوساز

60م رهن 3.8م اجاره
عیدی09335665598

27/05/1398جزئیات

مغازه شیراز چمران

-زيربنا 18متر

10م رهن 800ت اجاره
املاک اشکان07132292970

26/05/1398جزئیات

مغازه شیراز میدان اطلسی...

-زيربنا 3متر

10م رهن 1.2م اجاره
املاک اشکان07132292970

26/05/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 100متر- 1خوابه -سن بنا 1سال

30م رهن 3.5م اجاره
07136392091

24/05/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

املاک 11دفتر: 36476666-

22/05/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-طبقه همکف-زيربنا 100متر

100م رهن 18م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/05/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سن بنا 15سال

500م رهن
املاک مهرگان07136261036

24/05/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه همکف-زيربنا 30متر-سن بنا 15سال

300م رهن
املاک مهرگان07136261036

24/05/1398جزئیات

مغازه شیراز میدان علم

-زيربنا 270متر

40م رهن 6م اجاره
املاک اشکان07132292970

23/05/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 210متر

150م رهن 23م اجاره
07136392091

22/05/1398جزئیات

مغازه شیراز سفیر شمالی

-طبقه همکف-زيربنا 25متر

15م رهن 2م اجاره
املاک شهر36498534

16/05/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

طبقه زیرزمین-زيربنا 60متر- 2خوابه

30م رهن 3م اجاره
املاک اشکان07132292970

22/05/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 18متر

40م رهن 3.75م اجاره
املاک اشکان07132292970

22/05/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 35متر

30م رهن 3.2م اجاره
املاک اشکان07132292970

22/05/1398جزئیات