سوال و جواب متداول

آیا ملک ها پس از ثبت پیگیری می شوند؟

بله شما پس از ثبت ملک اطلاعات ملکتان برای ما ارسال می شود و کارشناسان پس از بررسی ملک پیگیری های لازم را با شما انجام می دهند