خانه فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز ارم

زيربنا 300متردرب از حیاط-سن بنا 30سال

9ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1397جزئیات

خانه شیراز باغ حوض

زيربنا 220متر- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال

1.5ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

29/01/1398جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه همکف-زيربنا 126متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 8.4ميليون

1.05ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

29/01/1398جزئیات

خانه شیراز قدوسی غربی

طبقه همکف-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 12ميليون

12ميليارد
املاک مهرگان07136261036

31/01/1398جزئیات

خانه شیراز گلستان

زيربنا 308متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه -قیمت متر مربع 9ميليون

3.5ميليارد
املاک مهرگان07136261036

31/01/1398جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

380ميليون
مسكن زمانپور07138302885---0

31/01/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 7.07ميليون

1.45ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 3ميليون

745ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

4خوابه دو بر-قیمت متر مربع 4.25تومان

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

خانه شیراز کوی دانشگاه

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 8ميليون

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

رب از حیاط-قیمت متر مربع 6.6ميليون

2.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 3ميليون

210ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

رب از حیاط-قیمت متر مربع 4ميليون

2.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

قیمت متر مربع 7.85تومان

1.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

خانه شیراز بعثت

قیمت متر مربع 10ميليون

1.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

-زيربنا 220متر- 2خوابه درب از ساختمان

200م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

خانه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 52متربر رو خیابان-قیمت متر مربع 27ميليون

1.4ميليون
املاک هفت 738300300--38212

28/01/1398جزئیات

خانه زرهی

زيربنا 200متر- 6خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 14.9ميليون

5.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

طبقه اول-زيربنا 160متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 9.56ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

قیمت متر مربع 1.87ميليون

187ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 10ميليون

40ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1398جزئیات

خانه شیراز ستارخان

قیمت متر مربع 37.9ميليون

15ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

خانه شیراز جمهوری

رب از حیاط-قیمت متر مربع 7ميليون

658ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

قیمت متر مربع 3.72ميليون

670ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

خانه شیراز خلدبرین

3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 25ميليون

10ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

2خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 7.77ميليون

1.15ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

خانه شیراز پاسارگارد غر...

زيربنا 120متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 15سال

920ميليون
املاک یکتا38262351-382549

28/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصردشت

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

50م رهن 3.7م اجاره
املاک مهرگان07136261036

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز امیر کبیر

3خوابه

1.3ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

27/01/1398جزئیات

خانه شیراز زند

سن بنا 20سال

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

27/01/1398جزئیات

خانه شیراز عفیف آباد

طبقه اول-زيربنا 150متر- 2خوابه - نوساز

160م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه دوم- 2خوابه -سن بنا 20سال

140م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

قیمت متر مربع 15ميليون

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

25/01/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

زيربنا 170متر- 4خوابه

1.4ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

25/01/1398جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

رب از حیاط-قیمت متر مربع 4.3ميليون

890ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

25/01/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

دو نبش

1.8ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

25/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت

5.25ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

25/01/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

-طبقه اول-زيربنا 287متر- 2خوابه درب از ساختمان

2.4ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

25/01/1398جزئیات

خانه شیراز زند

- 5خوابه درب از ساختمان

2.3ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

25/01/1398جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

4خوابه -سن بنا 18سال

1.4ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

25/01/1398جزئیات

خانه شیراز ارم

-سيستم نقشه یک طبقه- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله

7.2ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

26/01/1398جزئیات

خانه زرهی

3خوابه دو ممر-قیمت متر مربع 13.5ميليون

3.32ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه دو نبش-قیمت متر مربع 7ميليون

910ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 100متر- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 4.5ميليون

810ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه زیر زمین-زيربنا 105متر- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

3.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

زيربنا 172متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 6ميليون

1.03ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 7.97ميليون

2.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز سنگ سیاه

زيربنا 600مترشمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 4تومان

2.4ميليارد
املاک اشکان07132292970

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار رحمت

زيربنا 160متر-سيستم نقشه یک طبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 25سال

1.25ميليارد
املاک مدرن09171162336

26/01/1398جزئیات

خانه شیراز هرمزگان

-زيربنا 210متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از حیاط

950ميليون
املاک مدرن09171162336

25/01/1398جزئیات