کلنگی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

کلنگی شیراز تاچارا0(میر...

قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.05ميليارد
Bistoon07136306600

12/05/1395جزئیات

کلنگی شیراز تاچارا0(میر...

قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.634ميليون
Bistoon07136306600

09/03/1395جزئیات

کلنگی شیراز تاچارا0(میر...

قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.05ميليارد
Bistoon07136306600

19/03/1394جزئیات

کلنگی شیراز معالی آباد

رب از حیاط-قیمت متر مربع 5.5ميليون

3.6ميليارد
Bistoon07136306600

02/07/1395جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت هم...

قیمت متر مربع 4.2ميليون

450ميليون
Bistoon07136306600

07/10/1395جزئیات

کلنگی شیراز همت شمالی

قیمت متر مربع 5.3ميليون

2.597ميليارد
Bistoon07136306600

05/10/1396جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 3.2ميليون

1.184ميليارد
Bistoon07136306600

29/10/1395جزئیات

کلنگی شیراز تاچارا

سيستم نقشه درب از حیاط و ساختمانسه نبش-قیمت متر مربع 20ميليون

6.5ميليارد
07136392091

07/04/1399جزئیات

کلنگی شیراز معالی آباد

سيستم نقشه یک و 3دهم عقب نشینی داره-قیمت متر مربع 50ميليون

13ميليارد
07136392091

05/04/1399جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

4.5ميليارد
Bistoon07136306600

19/03/1399جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

4.5ميليارد
Bistoon07136306600

19/03/1399جزئیات

کلنگی شیراز معالی آباد

سيستم نقشه قابل سکونت نیس-قیمت متر مربع 35.417ميليون

17ميليارد
07136392091

13/03/1399جزئیات

کلنگی شیراز زند

سيستم نقشه دوطبقه-نما سیمان سفیددرب از حیاط و ساختمان-سن بنا 99سال

املاک پدیده شیراز09171115624

03/03/1399جزئیات

کلنگی شیراز معالی آباد

سيستم نقشه متری 27-قیمت متر مربع 27ميليون

35.1ميليارد
07136392091

29/02/1399جزئیات

کلنگی شیراز معالی آباد

سيستم نقشه یک طبقه- 3خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 17ميليون

8.75ميليارد
Bistoon07136306600

28/02/1399جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

مالی جنوبی دو بر-قیمت متر مربع 45ميليون

11.25ميليارد
Bistoon07136306600

28/02/1399جزئیات

کلنگی شیراز زرهی

قیمت متر مربع 17تومان

کوبه07136283008

12/12/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت شر...

قیمت متر مربع 20تومان

6.1ميليارد
کوبه07136283008

12/12/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت غر...

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 8ميليون

کوبه07136283008

06/12/1398جزئیات

کلنگی قدمگاه غربی

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 10ميليون

2.5ميليارد
املاک هفت 738300300--38212

29/02/1399جزئیات

کلنگی شیراز عفیف آباد

قیمت متر مربع 17ميليون

7.82ميليارد
کوبه07136283008

10/11/1398جزئیات

کلنگی شیراز عفیف آباد

طبقه پنجمجنوبی-قیمت متر مربع 18ميليون

9.5ميليارد
کوبه07136283008

01/11/1398جزئیات

کلنگی شیراز مدرس

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 4ميليون

1.784ميليارد
کوبه07136283008

23/10/1398جزئیات

کلنگی شیراز فلکه هنگ

کوبه07136283008

10/10/1398جزئیات

کلنگی شیراز سینما سعدی

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.37ميليارد
کوبه07136283008

09/10/1398جزئیات

کلنگی شیراز سینما سعدی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 7ميليون

1.37ميليارد
کوبه07136283008

09/10/1398جزئیات

کلنگی شیراز سینما سعدی

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 10ميليون

2.7ميليارد
کوبه07136283008

07/10/1398جزئیات

کلنگی شیراز ستارخان

و نبش شمالی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 21ميليون

6.5ميليارد
کوبه07136283008

07/10/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت شر...

رب از حیاط-قیمت متر مربع 27ميليون

6.5ميليارد
کوبه07136283008

07/10/1398جزئیات

کلنگی شیراز بلوار مدرس

قیمت متر مربع 6ميليون

1.35ميليارد
کوبه07136283008

07/10/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت شر...

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 10ميليون

1.3ميليارد
کوبه07136283008

01/10/1398جزئیات

کلنگی شیراز نادر

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 7ميليون

1.1ميليارد
کوبه07136283008

27/09/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت شر...

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 16ميليون

4.9ميليارد
کوبه07136283008

23/09/1398جزئیات

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

رب از حیاط-قیمت متر مربع 34ميليون

25.5ميليارد
کوبه07136283008

17/09/1398جزئیات

کلنگی شیراز خلدبرین

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 13.5تومان

3.2ميليارد
کوبه07136283008

13/09/1398جزئیات

کلنگی شیراز معالی آباد

رب از حیاط-قیمت متر مربع 42ميليون

10.8ميليارد
کوبه07136283008

09/09/1398جزئیات

کلنگی شیراز سینما سعدی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 13ميليون

4.6ميليارد
کوبه07136283008

07/09/1398جزئیات

کلنگی شیراز معالی آباد

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 15ميليون

3.7ميليارد
کوبه07136283008

02/09/1398جزئیات

کلنگی شیراز رحمت آباد

جنوبی

کوبه07136283008

20/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز ملاصدرا

و نبش جنوبی-قیمت متر مربع 18ميليون

8.5ميليارد
کوبه07136283008

20/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز نادر

نوبی-قیمت متر مربع 7ميليون

1.1ميليارد
کوبه07136283008

20/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز خلیلی

طبقه همکف- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 15ميليون

2.2ميليارد
کوبه07136283008

14/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز منطقه 2

سيستم نقشه سه طبقهدرب از ساختمان- نوساز

املاک پدیده شیراز09171115624

25/11/1398جزئیات

کلنگی شیراز تاچارا

ه نبش-قیمت متر مربع 11ميليون

3.575ميليارد
07136392091

06/11/1398جزئیات

کلنگی شیراز صنایع

رب از حیاط-قیمت متر مربع 11ميليون

3.3ميليارد
07136392091

06/11/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت غر...

رب از ساختمان-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 30ميليون

17.55ميليارد
07136392091

06/11/1398جزئیات

کلنگی شیراز چمران

رب از حیاط و ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 20ميليون

7.26ميليارد
07136392091

05/11/1398جزئیات

کلنگی شیراز صنایع

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 11.5ميليون

3.45ميليارد
07136392091

02/11/1398جزئیات

کلنگی شیراز همت شمالی

درب از حیاط

3.6ميليارد
07136392091

30/10/1398جزئیات

کلنگی شیراز همت شمالی

ه نبش-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 8ميليون

2ميليارد
07136392091

26/10/1398جزئیات