کلنگی متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

کلنگی شیراز منطقه دو

زيربنا 175متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما سیمان سفید- 4خوابه درب از حیاط- نوساز

700ميليون
املاک پدیده شیراز09171115624

16/12/1398جزئیات

کلنگی شیراز همت جنوبی

زيربنا 171متر- 2خوابه شرقی-سن بنا 23سال -قیمت متر مربع 12ميليون

2.052ميليارد
07136392091

07/12/1398جزئیات

کلنگی شیراز بعثت

-زيربنا 165متردرب از ساختمان

2ميليارد
کوبه07136283008

13/09/1398جزئیات

کلنگی شیراز همت شمالی

-طبقه همکف-زيربنا 160متر

07136392091

16/11/1398جزئیات

کلنگی شیراز همت شمالی

طبقه همکف-زيربنا 172متردرب از ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 11.51ميليون

3.8ميليارد
07136392091

14/10/1398جزئیات

کلنگی شیراز قدوسی غربی

زيربنا 170متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 14.01ميليون

3.35ميليارد
07136392091

04/10/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت غر...

طبقه اول-زيربنا 160متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

2.572ميليارد
07136392091

25/07/1398جزئیات

کلنگی شیراز پاسداران

طبقه همکف-زيربنا 170متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 8.33ميليون

2.501ميليارد
07136392091

31/06/1398جزئیات

کلنگی شیراز صنایع

طبقه همکف-زيربنا 160متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 13.35ميليون

4.301ميليارد
07136392091

21/06/1398جزئیات

کلنگی شیراز همت جنوبی

زيربنا 170متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 7.916ميليون

1.901ميليارد
07136392091

14/06/1398جزئیات

کلنگی شیراز تاچارا

طبقه همکف-زيربنا 170متر- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 7.619ميليون

1.601ميليارد
07136392091

04/06/1398جزئیات

کلنگی شیراز معالی آباد

طبقه همکف-زيربنا 170متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 14ميليون

4.116ميليارد
07136392091

22/04/1398جزئیات

کلنگی شیراز پاسداران

زيربنا 156متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 8ميليون

2.2ميليارد
07136392091

12/04/1398جزئیات

کلنگی شیراز قدوسی غربی

طبقه همکف-زيربنا 160متر- 3خوابه سه نبش-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 23ميليون

6.394ميليارد
07136392091

25/03/1398جزئیات

کلنگی شیراز معالی آباد

طبقه اول-زيربنا 170متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 14.227ميليون

3.5ميليارد
07136392091

07/03/1398جزئیات

کلنگی شیراز قدوسی غربی

طبقه اول-زيربنا 160متر- 5خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

07136392091

01/03/1398جزئیات

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 175متر- 4خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 14.5ميليون

3.77ميليارد
07136392091

25/02/1398جزئیات

کلنگی شیراز همت جنوبی

طبقه همکف-زيربنا 160متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 7.187ميليون

1.15ميليارد
07136392091

17/01/1398جزئیات

کلنگی شیراز تاچارا

زيربنا 170متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 4.666ميليون

1.4ميليون
07136392091

13/12/1396جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت غر...

زيربنا 170متر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 8.82ميليون

1.5ميليارد
07136392091

06/09/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت شر...

طبقه همکف-زيربنا 160مترشمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 10.5ميليون

2.5ميليارد
کوبه07136283008

01/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت غر...

طبقه اول-زيربنا 160متر- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

2.57ميليارد
07136392091

23/07/1398جزئیات

کلنگی شیراز همت جنوبی

زيربنا 160متر- 2خوابه

1.25ميليارد
Bistoon07136306600

03/07/1398جزئیات

کلنگی شیراز قدوسی غربی

طبقه اول-زيربنا 160متر- 5خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 15ميليون

07136392091

22/08/1398جزئیات

کلنگی شیراز عفیف آباد

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه سه طبقهشمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 17ميليون

5.1ميليارد
کوبه07136283008

25/02/1398جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

طبقه همکف-زيربنا 164متر- 2خوابه سه نبش-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 14ميليون

Bistoon07136306600

23/03/1398جزئیات

کلنگی شیراز چمران

زيربنا 170متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 6ميليون

1.416ميليارد
املاک قدومی07136280569

18/12/1397جزئیات

کلنگی شیراز قصرالدشت

طبقه اول-زيربنا 155متر-نما آجر- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 30سال

1.85ميليارد
املاک قدومی07136280569

14/12/1397جزئیات

کلنگی شیراز بلوار بعثت

زيربنا 170متر-نما آجر گری- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 9سال

4ميليارد
املاک قدومی07136280569

13/12/1397جزئیات

کلنگی شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما آجر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 8سال

2.3ميليارد
املاک قدومی07136280569

28/11/1397جزئیات

کلنگی شیراز همت جنوبی

زيربنا 175متر-نما آجر گری- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 10سال

2.3ميليارد
املاک قدومی07136280569

10/11/1397جزئیات

کلنگی شیراز معالی آباد

طبقه اول-زيربنا 156متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 25سال

970ميليون
املاک قدومی07136280569

07/11/1397جزئیات

کلنگی شیراز چمران

-طبقه اول-زيربنا 163متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان

900ميليون
املاک قدومی07136280569

25/12/1397جزئیات