منزل دربست متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

منزل دربست شیراز تاچارا...

-زيربنا 180متردرب از حیاط

150م رهن 5.5م اجاره
07136307140

12/04/1399جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

زيربنا 190متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 20سال

500م رهن 10م اجاره
07136307140

09/04/1399جزئیات

منزل دربست شیراز فرهنگ ...

زيربنا 180متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 15سال

550م رهن
07136307140

03/04/1399جزئیات

منزل دربست شیراز چمران

-زيربنا 180متر- 2خوابه شمالی جنوبی

200م رهن
07136307140

09/04/1399جزئیات

منزل دربست شیراز مطهری ...

زيربنا 200متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

50م رهن 2.5م اجاره
07136307140

22/02/1399جزئیات

منزل دربست شیراز کوی دا...

زيربنا 200متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 8سال

50م رهن 2.5م اجاره
07136307140

11/09/1398جزئیات

منزل دربست شیراز قدوسی ...

زيربنا 200متر- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

100م رهن 10م اجاره
07136307140

16/09/1398جزئیات

منزل دربست شیراز همت شم...

طبقه همکف-زيربنا 180متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 15سال

600م رهن
07136307140

14/08/1398جزئیات

منزل دربست شیراز پاسدار...

-زيربنا 200متر- 2خوابه درب از ساختمان

200م رهن
07136307140

12/08/1398جزئیات

منزل دربست شیراز پاسدار...

زيربنا 200متر- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال

250م رهن 2م اجاره
07136307140

09/08/1398جزئیات

منزل دربست شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 6خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

100م رهن 15م اجاره
07136307140

11/08/1398جزئیات

منزل دربست شیراز پاسدار...

-زيربنا 200متر- 3خوابه درب از حیاط

300م رهن 2م اجاره
07136307140

28/07/1398جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

زيربنا 180متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 15سال

100م رهن 9م اجاره
07136307140

18/07/1398جزئیات

منزل دربست شیراز همت جن...

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 15سال

70م رهن 5م اجاره
07136307140

09/07/1398جزئیات

منزل دربست شیراز امیرکب...

طبقه اول-زيربنا 180متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 9سال

450م رهن
07136307140

03/07/1398جزئیات

منزل دربست شیراز ستارخا...

-زيربنا 200متر- 7خوابه درب از حیاط

500م رهن 15م اجاره
07136307140

28/06/1398جزئیات

منزل دربست شیراز فرهنگ ...

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 4خوابه -سن بنا 15سال

150م رهن 15م اجاره
07136307140

22/05/1398جزئیات

منزل دربست شیراز معالی ...

-زيربنا 200متر- 4خوابه درب از حیاط

250م رهن 4م اجاره
07136307140

17/07/1398جزئیات

منزل دربست شیراز صاحب ا...

-زيربنا 200متر- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان

100م رهن 3م اجاره
07136307140

26/03/1398جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

-زيربنا 200متر-سيستم نقشه دوبلکس- 6خوابه درب از حیاط

50م رهن 2.5م اجاره
07136307140

15/02/1398جزئیات

منزل دربست شیراز مطهری ...

-زيربنا 180متر- 4خوابه شمالی جنوبی

100م رهن 8م اجاره
07136307140

07/11/1397جزئیات

منزل دربست شیراز همت شم...

زيربنا 200متر- 2خوابه - نوساز

250م رهن
07136307140

26/09/1397جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

-طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه درب از حیاط

150م رهن 13م اجاره
07136307140

06/12/1398جزئیات