منزل دربست متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

منزل دربست شیراز امیرکب...

-طبقه همکف-زيربنا 80متر- 2خوابه درب از حیاط

50م رهن 2.5م اجاره
املاک رابین36266858

14/04/1399جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

زيربنا 85متر- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال

40م رهن 2.3م اجاره
07136307140

25/03/1399جزئیات

منزل دربست شیراز چمران

زيربنا 100متر- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال

15م رهن 750ت اجاره
07136307140

24/11/1398جزئیات

منزل دربست شیراز صاحب ا...

زيربنا 100متر- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال

50م رهن 1.2م اجاره
07136307140

22/08/1398جزئیات

منزل دربست شیراز چمران

-زيربنا 80متر- 1خوابه درب از ساختمان

20م رهن 1.2م اجاره
07136307140

24/07/1398جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

-زيربنا 100متر- 2خوابه درب از حیاط

30م رهن 1.2م اجاره
07136307140

12/08/1398جزئیات

منزل دربست شیراز معالی ...

-زيربنا 80متر- 1خوابه درب از حیاط

10م رهن 500ت اجاره
07136307140

02/07/1398جزئیات

منزل دربست شیراز همت جن...

-زيربنا 100متر- 2خوابه درب از حیاط

170م رهن
07136307140

05/06/1398جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

-طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه درب از حیاط

50م رهن 2.5م اجاره
07136307140

30/09/1398جزئیات

منزل دربست شیراز پاسدار...

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

400م رهن 35م اجاره
07136307140

05/12/1398جزئیات

منزل دربست شیراز همت شم...

زيربنا 100متر- 1خوابه

35م رهن 700ت اجاره
07136307140

01/04/1398جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

-زيربنا 90متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از حیاط

70م رهن
07136307140

26/03/1398جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

-زيربنا 90متر- 1خوابه درب از حیاط

45م رهن 1.3م اجاره
07136307140

23/03/1398جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

-طبقه اول-زيربنا 100متر- 3خوابه درب از ساختمان

50م رهن 2.5م اجاره
07136307140

11/03/1398جزئیات

منزل دربست شیراز ستارخا...

-زيربنا 100متر- 2خوابه درب از ساختمان

400م رهن
07136307140

21/12/1397جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

-طبقه اول-زيربنا 100متر- 1خوابه درب از حیاط

300م رهن 2م اجاره
07136307140

29/11/1397جزئیات

منزل دربست شیراز صاحب ا...

زيربنا 90متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

9م رهن 700ت اجاره
07136307140

18/09/1397جزئیات

منزل دربست شیراز پاسدار...

طبقه زیرزمین-زيربنا 98متر- 1خوابه - نوساز

490م رهن
07136307140

21/08/1397جزئیات

منزل دربست شیراز زرهی

زيربنا 100متر- 2خوابه

15م رهن 2.4م اجاره
07136307140

13/08/1397جزئیات

منزل دربست شیراز پاسدار...

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

20م رهن 2.4م اجاره
07136307140

05/08/1397جزئیات

منزل دربست شیراز زرهی

زيربنا 100متر- 2خوابه

30م رهن 1.4م اجاره
07136307140

24/07/1397جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

-زيربنا 85متر- 2خوابه درب از حیاط

30م رهن 1.5م اجاره
07136307140

24/07/1398جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

زيربنا 100متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

10م رهن 1م اجاره
07136307140

26/09/1397جزئیات