مغازه متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز چمران

زيربنا 170متر- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

4.25ميليارد
املاک اشکان07132292970

05/04/1399جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

طبقه همکف-زيربنا 175متر-سيستم نقشه سه طبقهشمالی-سن بنا 12سال

20ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/03/1399جزئیات

مغازه شیراز ساحلی غربی

-زيربنا 170متر-سيستم نقشه سه دهنه

17ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

03/04/1399جزئیات

مغازه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 160متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 30ميليون

1.5ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

21/03/1399جزئیات

مغازه شیراز مطهری جنوبی...

زيربنا 171متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

3ميليارد
36281840

20/03/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز

36281840

20/03/1399جزئیات

مغازه شیراز قصردشت

زيربنا 170متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 100ميليون

17ميليارد
املاک اشکان07132292970

12/03/1399جزئیات

مغازه شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 170متر- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

3.4ميليارد
املاک اشکان07132292970

11/03/1399جزئیات

مغازه شیراز جمهوری

طبقه زیرزمین-زيربنا 160متر-قیمت متر مربع 25تومان

4ميليارد
املاک اشکان07132292970

11/03/1399جزئیات

مغازه شیراز عفیف اباد

-طبقه همکف-زيربنا 164متر

25ميليارد
07136307140

11/03/1399جزئیات

مغازه شیراز بعثت

زيربنا 170متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 30ميليون

5.1ميليارد
نوژان36318139

06/03/1399جزئیات

مغازه شیراز صنایع

-زيربنا 160متر

36281840

27/02/1399جزئیات

مغازه شیراز صنایع

زيربنا 170متر-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 30تومان

36281840

25/02/1399جزئیات

مغازه شیراز جاده بوشهر

طبقه همکف-زيربنا 165متر- 1خوابه سه نبش-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 45ميليون

املاک یکتا-38254992-38262

24/02/1399جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 175متر

7.875ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

17/02/1399جزئیات

مغازه شیراز بلوار میرزا...

-زيربنا 170متر

9.35ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

09/10/1398جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 152متر

7.6ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

05/09/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 170متر-سيستم نقشه دو دهنه

20ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

03/09/1398جزئیات

مغازه شیراز بلوار سرباز...

-زيربنا 170متر-سيستم نقشه سه دهنه

3.5ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

14/11/1398جزئیات

مغازه شیراز بلوار امیرک...

زيربنا 162متر-سيستم نقشه اب/برق/گاز/حمام-قیمت متر مربع 33.3ميليون

1.7ميليارد
07136392091

09/02/1399جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه دوم-زيربنا 163متر- 3خوابه -سن بنا 3سال

2.2ميليارد
36281840

06/12/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

زيربنا 165متر-قیمت متر مربع 45ميليون

36281840

04/12/1398جزئیات

مغازه ملاصدرا

زيربنا 170متر-قیمت متر مربع 25ميليون

2.89ميليارد
املاک هفت 738300300--38212

27/03/1399جزئیات

مغازه شیراز بعثت

زيربنا 173متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

3.5ميليارد
املاک 1136475273

16/11/1398جزئیات

مغازه شیراز تاچارا

زيربنا 170متر- 1خوابه

3.5ميليارد
07136392091

12/11/1398جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

-زيربنا 175متر

http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/11/1398جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

-زيربنا 170متر

2.89ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/11/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

زيربنا 157متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 45ميليون

7.065ميليون
املاک 1136475273

12/11/1398جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

طبقه همکف-زيربنا 160متر- نوساز -قیمت متر مربع 37.5ميليون

18ميليارد
املاک مهرگان07136261036

07/11/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

طبقه همکف-زيربنا 164متر-قیمت متر مربع 45ميليون

10ميليارد
املاک رابین36266858

05/11/1398جزئیات

مغازه شیراز پل غدیر

زيربنا 155متر-قیمت متر مربع 35ميليون

5.425ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

05/11/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 165متر

10ميليارد
املاک 1136475273

03/11/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 165متر

10ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/11/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 165متر

10ميليارد
36281840

03/11/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-طبقه همکف-زيربنا 162متر

املاک 1136475273

29/10/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 162متر-قیمت متر مربع 40ميليون

6.48ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

29/10/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 155متر

املاک 1136475273

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

زيربنا 165متر-قیمت متر مربع 40ميليون

6.6ميليون
املاک یکتا-38254992-38262

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 170متر-قیمت متر مربع 80ميليون

13.6ميليارد
36281840

24/10/1398جزئیات

مغازه شیراز زند

-زيربنا 160متر

100م رهن 2م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/10/1398جزئیات

مغازه شیراز 20متری امام...

زيربنا 164مترسه نبش-قیمت متر مربع 35ميليون

5.74ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

10/10/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

طبقه همکف-زيربنا 163متر-قیمت متر مربع 70ميليون

http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

05/10/1398جزئیات

مغازه شیراز بلوار زرهی

زيربنا 152متر-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 49.3ميليون

7.5ميليارد
07136392091

27/09/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

طبقه نیم طبقه پایین-زيربنا 157متر-قیمت متر مربع 70ميليون

10.99ميليون
املاک 1136475273

26/09/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-طبقه زیرزمین-زيربنا 157متر

50م رهن 12م اجاره
املاک مهرگان07136261036

27/01/1398جزئیات

مغازه شیراز سرباز

زيربنا 174متر- 3خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 15تومان

3.5ميليارد
36281840

23/11/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

زيربنا 155متر-سن بنا 12سال

36281840

02/09/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 153متر-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 45ميليون

8.1ميليارد
36281840

04/09/1398جزئیات

مغازه پاسارگاد

زيربنا 160متر- 2خوابه

80م رهن 12م اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر636316666

12/08/1398جزئیات

مغازه شیراز ارم

طبقه همکف-زيربنا 175متر-قیمت متر مربع 50ميليون

10.5ميليارد
املاک مهرگان07136261036

08/06/1396جزئیات