مغازه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز خیابان زند

-زيربنا 130متر

5.85ميليارد
املاک اشکان07132292970

10/04/1399جزئیات

مغازه شیراز ارم

-طبقه همکف-زيربنا 133متر

4.8ميليارد
املاک اشکان07132292970

10/04/1399جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 135متر- نوساز -قیمت متر مربع 80ميليون

12.4ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

09/04/1399جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 135متر- نوساز -قیمت متر مربع 53.333ميليون

7.2ميليارد
املاک راستین38479047

07/04/1399جزئیات

مغازه شیراز قدیم قران ر...

-زيربنا 150متر

املاک اشکان07132292970

27/03/1399جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

نوژان36318139

29/03/1399جزئیات

مغازه شیراز پاسارگارد ش...

-زيربنا 140متر

7.7ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

28/03/1399جزئیات

مغازه شیراز شهیدشفیعی

طبقه همکف-زيربنا 150متر- نوساز

36281840

20/03/1399جزئیات

مغازه شیراز پاسارگارد غ...

زيربنا 140متر-قیمت متر مربع 19ميليون

7.25ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

15/03/1399جزئیات

مغازه شیراز ذوالانوار غ...

زيربنا 130متر-قیمت متر مربع 35ميليون

4.55ميليارد
املاک اشکان07132292970

13/03/1399جزئیات

مغازه شیراز زند

زيربنا 130متر-قیمت متر مربع 150تومان

16.5ميليارد
املاک اشکان07132292970

12/03/1399جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

زيربنا 140متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

3.5ميليارد
املاک 1136475273

13/03/1399جزئیات

مغازه شیراز بلوار سرباز...

-زيربنا 138متر

4.83ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

12/03/1399جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

طبقه اول-زيربنا 135متر- 2خوابه دو ممر-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 120تومان

16.8ميليارد
املاک رابین36266858

08/03/1399جزئیات

مغازه شیراز براصلی خیاب...

زيربنا 150متر- نوساز -قیمت متر مربع 80تومان

12ميليارد
املاک اشکان07132292970

10/03/1399جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

طبقه زیرزمین-زيربنا 130متر-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 100ميليون

13ميليارد
املاک مهرگان07136261036

06/03/1399جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 100ميليون

15ميليارد
املاک مهرگان07136261036

06/03/1399جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

-زيربنا 136متر

36281840

31/02/1399جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

زيربنا 130متر- نوساز

36281840

22/02/1399جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

طبقه همکف-زيربنا 127متر-قیمت متر مربع 25ميليون

3.175ميليارد
املاک متداول07136244295

07/05/1394جزئیات

مغازه شیراز شهرک گلستان...

-زيربنا 150متر

1.4ميليارد
املاک متداول07136244295

25/05/1394جزئیات

مغازه شیراز بولوار گلست...

زيربنا 150متر-قیمت متر مربع 15ميليون

3ميليارد
املاک متداول07136244295

10/02/1394جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

املاک متداول07136244295

18/09/1393جزئیات

مغازه شیراز والفجر- فجر...

-زيربنا 130متر

2ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

13/11/1398جزئیات

مغازه شیراز 20 متری سین...

-زيربنا 126متر

5.04ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

29/10/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 136متر-سيستم نقشه دو دهنهجنوبی-سن بنا 4سال

13.6ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

18/10/1398جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 150متر

7.5ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

03/10/1398جزئیات

مغازه شیراز زرگری

-زيربنا 150متر

8.025ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

16/09/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 130متر

14ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

19/08/1398جزئیات

مغازه شیراز خ سرباز - خ...

طبقه همکف-زيربنا 134متر-سيستم نقشه دو دهنهدو بر-قیمت متر مربع 22ميليون

2.948ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

07/04/1399جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

زيربنا 130متر-قیمت متر مربع 20ميليون

2.6ميليارد
07136307140

14/02/1399جزئیات

مغازه شیراز زرهی

زيربنا 130متر-سن بنا 2سال

4.2ميليارد
املاک 1136475273

13/02/1399جزئیات

مغازه شیراز زرگری

طبقه زیر زمین-زيربنا 130متر- 2خوابه

4.8ميليارد
36281840

14/02/1399جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

زيربنا 135متر-سن بنا 13سال

36281840

10/02/1399جزئیات

مغازه شیراز صنایع

زيربنا 142متر-سيستم نقشه 1میلیارد دکورشمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 85ميليون

12.07ميليارد
07136392091

07/02/1399جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 150متر- 4خوابه

7.5ميليارد
املاک 1136475273

02/02/1399جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

زيربنا 150متر-قیمت متر مربع 18ميليون

2.7ميليون
املاک یکتا-38254992-38262

01/02/1399جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

-زيربنا 130متر

1.3ميليارد
36281840

22/12/1398جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

زيربنا 130متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 30ميليون

3.9ميليارد
36281840

08/12/1398جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 130متر

4ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/12/1398جزئیات

مغازه شیراز جمهوری

زيربنا 139متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

1.68ميليارد
36281840

05/12/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 130متر-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 25ميليون

3.25ميليارد
املاک 1136475273

29/11/1398جزئیات

مغازه هدایت غربی

زيربنا 140متر- نوساز -قیمت متر مربع 45ميليون

6.3ميليارد
املاک هفت 738300300--38212

28/10/1398جزئیات

مغازه هوابرد

طبقه همکف-زيربنا 134متر-قیمت متر مربع 18ميليون

2.4ميليارد
املاک هفت 738300300--38212

26/03/1399جزئیات

مغازه شیراز زرگری

طبقه زیرزمین-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 40ميليون

5.2ميليارد
07136392091

28/08/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 145متر-قیمت متر مربع 100ميليون

14.501ميليارد
07136392091

16/07/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوطبقه-سن بنا 12سال

70ميليارد
املاک مهرگان07136261036

24/11/1398جزئیات

مغازه شیراز بعثت

زيربنا 130متر-قیمت متر مربع 6.5ميليون

910ميليون
36281840

19/11/1398جزئیات

مغازه شیراز بعثت

زيربنا 140متر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

9.1ميليارد
املاک 1136475273

17/11/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

طبقه همکف-زيربنا 150متر-قیمت متر مربع 45تومان

13.5ميليارد
املاک مهرگان07136261036

17/11/1398جزئیات