سویت متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

سویت شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 5- 1خوابه -سن بنا 1

1رهن
07136307140

17/06/1399جزئیات

سویت شیراز ?

زيربنا 5- 1خوابه

1رهن
07136307140

01/06/1399جزئیات

سویت شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 6درب از ساختمان-سن بنا 1

6رهن
07136307140

24/02/1399جزئیات

سویت شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 6- 1خوابه شمالی جنوبی

5رهن
07136307140

20/12/1398جزئیات

سویت شیراز ?

-زيربنا 7-سن بنا 2

1رهن 1اجاره
07136307140

08/12/1398جزئیات

سویت شیراز ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 7- 1خوابه -سن بنا 1

2رهن 3اجاره
07136307140

05/10/1398جزئیات

سویت شیراز ?

طبقه اول-زيربنا 6- 1خوابه

2رهن 1اجاره
07136307140

08/08/1398جزئیات

سویت شیراز ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 6- 1خوابه جنوبی

1رهن 1اجاره
07136307140

23/02/1397جزئیات

سویت شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 7جنوبی-سن بنا 4

1رهن 1اجاره
07136307140

17/02/1397جزئیات

سویت شیراز ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 7- 1خوابه درب از ساختمان

1رهن 2اجاره
07136307140

21/06/1398جزئیات

سویت شیراز ?

-زيربنا 6-سن بنا 1

6رهن
07136307140

16/05/1399جزئیات