زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین شیراز ?

1رهن 7اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

16/06/1399جزئیات

زمین شیراز ?

-قیمت متر مربع 5

2
نوژان36318139

12/05/1399جزئیات

زمین شیراز ?

درب از ساختمان-قیمت متر مربع 8

1
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

07/05/1399جزئیات

زمین شیراز ?

2رهن 2اجاره
نوژان36318139

20/11/1398جزئیات

زمین شیراز ?

نوژان36318139

30/10/1398جزئیات

زمین شیراز ?

1رهن 1اجاره
نوژان36318139

28/10/1398جزئیات

زمین شیراز ?

درب از حیاط-سن بنا 3-قیمت متر مربع 1

3
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

زمین شیراز ?

5رهن 5اجاره
07136307140

07/04/1399جزئیات

زمین شیراز ?

درب از حیاط

املاک یکتا-38254992-38262

03/04/1399جزئیات

زمین سلطان‌آباد شیراز ?...

غربی- ?-قیمت متر مربع 1

1
املاک پدیده شیراز09171115624

16/03/1399جزئیات

زمین سلطان‌آباد شیراز ?...

غربی- ?-قیمت متر مربع 1

1
املاک پدیده شیراز09171115624

16/03/1399جزئیات

زمین شیراز ?

درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 9

3
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/03/1399جزئیات

زمین شیراز ?

Bistoon07136306600

29/02/1399جزئیات

زمین شیراز ?

شمالی

املاک متداول07136244295

29/05/1399جزئیات

زمین شیراز ?

املاک متداول07136244295

31/06/1398جزئیات

زمین شیراز ?

املاک یکتا-38254992-38262

17/02/1399جزئیات

زمین شیراز ?

املاک زمانپور07138428669 --

13/08/1398جزئیات

زمین ?

مشاور املاک حقیقت07136782807

11/12/1398جزئیات

زمین ?

2رهن
مشاور املاک حقیقت07136782807

06/12/1398جزئیات

زمین ?

مشاور املاک حقیقت07136782807

04/12/1398جزئیات

زمین شیراز ?

2رهن 2اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

20/11/1398جزئیات

زمین شیراز ?

دو ممر-قیمت متر مربع 3

املاک مهرگان07136261036

06/11/1398جزئیات

زمین شیراز ?

http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

30/10/1398جزئیات

زمین شیراز ?

1رهن 1اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

28/10/1398جزئیات

زمین شیراز ?

2خوابه

1رهن 6اجاره
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر636316666

05/09/1398جزئیات

زمین شیراز ?

-سيستم نقشه آپارتمانی

املاک مهرگان07136261036

05/09/1398جزئیات

زمین ?

درب از حیاط-قیمت متر مربع 1

3
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر636316666

04/07/1398جزئیات

زمین شیراز ?

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر636316666

05/05/1398جزئیات

زمین شیراز ?

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر636316666

05/04/1398جزئیات

زمین شیراز ?

سه نبش

املاک راستین38479047

30/03/1398جزئیات

زمین شیراز ?

املاک 1136475273

18/02/1398جزئیات

زمین ?

-قیمت متر مربع 1

1
املاک 1136475273

06/12/1397جزئیات

زمین ?

درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 1

1
املاک 1136475273

21/11/1397جزئیات

زمین شیراز ?

درب از حیاط-قیمت متر مربع 6

1
املاک 1136475273

17/11/1397جزئیات

زمین شیراز ?

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر636316666

25/10/1397جزئیات

زمین شیراز ?

درب از حیاط-قیمت متر مربع 6

1
املاک 1136475273

25/10/1397جزئیات

زمین شیراز ?

درب از حیاط

املاک 1136475273

23/10/1397جزئیات

زمین شیراز ?

درب از ساختمان-قیمت متر مربع 1

5
املاک 1136475273

22/10/1397جزئیات

زمین شیراز ?

-قیمت متر مربع 3

4
املاک 1136475273

08/10/1397جزئیات

زمین شیراز ?

املاک قدومی07136280569

24/10/1397جزئیات

زمین شیراز ?

املاک قدومی07136280569

24/10/1397جزئیات

زمین شیراز ?

درب از ساختمان-قیمت متر مربع 1

5
املاک 1136475273

13/09/1397جزئیات

زمین شیراز ?

دو بر

املاک کاوش09128852818 - 0

17/07/1397جزئیات

زمین شیراز ?

جنوبی

املاک کاوش09128852818 - 0

01/07/1397جزئیات