زمین متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین شیراز ?

-زيربنا 6-قیمت متر مربع 2

1
املاک 1136475273

05/02/1398جزئیات

زمین شیراز ?

-زيربنا 6-قیمت متر مربع 2

1
املاک 1136475273

30/11/1397جزئیات