دفتر کار متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 280متر-نما آجر گری- 5خوابه درب از حیاط-سن بنا 17سال

300م رهن 30م اجاره
املاک راستین38479047

15/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

-زيربنا 600متر-سيستم نقشه سه طبقه- 9خوابه دو بر

2.3ميليارد رهن
املاک زمانپور07138428669 --

12/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 250متر- 4خوابه -سن بنا 20سال

40م رهن 12م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

طبقه زیرزمین-زيربنا 420متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه -سن بنا 20سال

100م رهن 10م اجاره
املاک راستین38479047

10/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز بلوار رح...

طبقه دوم-زيربنا 400متر- 14خوابه

100م رهن 15م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

09/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 280متر- 4خوابه -سن بنا 20سال

50م رهن 9م اجاره
36281840

02/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه همکف-زيربنا 250متر- 3خوابه -سن بنا 20سال

50م رهن 5م اجاره
36281840

02/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه همکف-زيربنا 250متر- 3خوابه -سن بنا 20سال

45م رهن 4.7م اجاره
36281840

02/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف ابا...

طبقه زیر همکف-زيربنا 300متر-سن بنا 3سال

36281840

01/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 600متر- 5خوابه -سن بنا 20سال

36281840

01/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

طبقه پنجم-زيربنا 220متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

100م رهن 8م اجاره
املاک زمانپور07138428669 --

01/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز پاسارگار...

طبقه دوم-زيربنا 400متر- 5خوابه -سن بنا 18سال

36281840

29/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز سینماسعد...

طبقه همکف-زيربنا 270متر- 5خوابه -سن بنا 25سال

70م رهن 7م اجاره
36281840

29/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز بلوار مد...

-زيربنا 300متر

50م رهن 4م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز فخرآباد

طبقه همکف-زيربنا 350متر- 5خوابه -سن بنا 25سال

30م رهن 1.5م اجاره
36281840

26/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

-زيربنا 300متر-سيستم نقشه دوطبقه- 6خوابه درب از حیاط

100م رهن 12م اجاره
املاک زمانپور07138428669 --

01/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-طبقه همکف-زيربنا 270متر

70م رهن 7م اجاره
املاک 1136475273

24/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 300متر- 4خوابه

25م رهن 4م اجاره
36281840

24/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 270متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال

100م رهن 7م اجاره
املاک راستین38479047

24/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 300متر- 4خوابه -سن بنا 30سال

25م رهن 4م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

22/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز سفیر شما...

-زيربنا 240متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه درب از حیاط

20م رهن 2.7م اجاره
املاک زمانپور07138428669 --

22/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

-طبقه اول-زيربنا 250متر

150م رهن 7.5م اجاره
املاک زمانپور07138428669 --

09/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 220متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

200م رهن 8م اجاره
املاک 1136475273

17/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

-طبقه اول و دوم-زيربنا 250متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از حیاط

100م رهن 6.8م اجاره
املاک زمانپور07138428669 --

10/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی شر...

طبقه همکف-زيربنا 360متر- 4خوابه -سن بنا 20سال

100م رهن 11.5م اجاره
املاک 1136475273

07/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز سیاحتگر

طبقه سوم-زيربنا 400متر- 6خوابه

80م رهن 4.5م اجاره
املاک 1136475273

07/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی شر...

زيربنا 360متر- 4خوابه -سن بنا 20سال

100م رهن 11.5م اجاره
املاک 1136475273

06/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

زيربنا 450متر- 8خوابه

200م رهن 20م اجاره
املاک 1136475273

01/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

طبقه سوم-زيربنا 248متر- 5خوابه

60م رهن 4.9م اجاره
املاک 1136475273

01/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

-زيربنا 450متر- 5خوابه درب از حیاط

200م رهن 20م اجاره
36281840

01/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ارم

طبقه اول-زيربنا 250متر- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 20سال

50م رهن 6.5م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

30/02/1399جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی شر...

طبقه همکف-زيربنا 260متر-سيستم نقشه ویلائی- 5خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال

400م رهن 25م اجاره
املاک راستین38479047

30/02/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ستاد

زيربنا 4000متر- 5خوابه

500م رهن
املاک 1136475273

25/02/1399جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 380متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 9سال

100م رهن 15م اجاره
املاک راستین38479047

27/02/1399جزئیات

دفتر کار شیراز تاچارا

زيربنا 600متر- 5خوابه

70م رهن 25م اجاره
املاک 1136475273

24/02/1399جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

طبقه همکف-زيربنا 300متر- 3خوابه

50م رهن 15م اجاره
املاک راستین38479047

23/02/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

زيربنا 230متر- 5خوابه

1.15ميليارد
36281840

20/02/1399جزئیات

دفتر کار شیراز سفیر شما...

طبقه همکف-زيربنا 260متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

50م رهن 4.5م اجاره
املاک 1136475273

18/02/1399جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

طبقه زیر زمین-زيربنا 210متر-سن بنا 10سال

100م رهن 10م اجاره
املاک 1136475273

16/02/1399جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

-زيربنا 600متر-سيستم نقشه دوطبقه- 6خوابه درب از حیاط

500م رهن 40م اجاره
املاک زمانپور07138428669 --

10/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 350متر-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

800م رهن
املاک راستین38479047

02/02/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ستاد

زيربنا 500متر- 10خوابه

50م رهن 10ت اجاره
املاک 1136475273

21/12/1398جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

زيربنا 1100متر- 6خوابه

500م رهن 40م اجاره
املاک 1136475273

10/12/1398جزئیات

دفتر کار شیراز صنایع

طبقه اول-زيربنا 240متر- 2خوابه

50م رهن 3م اجاره
36281840

01/12/1398جزئیات

دفتر کار شیراز صنایع

زيربنا 250متر- 1خوابه -سن بنا 13سال

100م رهن
36281840

01/12/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

زيربنا 220متر- نوساز

36281840

28/11/1398جزئیات

دفتر کار شیراز مطهری

طبقه همکف-زيربنا 500متر-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

200م رهن 20م اجاره
املاک راستین38479047

27/11/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 250متر-سيستم نقشه ویلائی-نما آجر گری- 5خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال

100م رهن 8م اجاره
املاک راستین38479047

21/11/1398جزئیات

دفتر کار شیراز میدان مع...

طبقه همکف-زيربنا 240متر-نما سنگ- 4خوابه

60م رهن 7م اجاره
املاک راستین38479047

07/11/1398جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه هفتم-زيربنا 400متر-سيستم نقشه آپارتمانی-سن بنا 8سال

200م رهن 20م اجاره
املاک راستین38479047

06/11/1398جزئیات