دفتر کار متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز سینما سع...

طبقه چهارم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه پنجم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

50م رهن 5م اجاره
املاک مهرگان07136261036

11/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز هوابرد

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 30سال

100م رهن 3م اجاره
املاک زمانپور07138428669 --

11/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 12سال

40م رهن 3.8م اجاره
املاک راستین38479047

11/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز فلکه سنگ...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

100م رهن 3م اجاره
املاک راستین38479047

11/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

100م رهن 3م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

10/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز بلوار رح...

زيربنا 90متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

30م رهن 2.9م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

09/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

-زيربنا 78متر

40م رهن 3.5م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

09/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز باسکول ن...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 3خوابه -سن بنا 30سال

20م رهن 2م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

09/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز باهنر جن...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه دوطبقه- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال

30م رهن 2.9م اجاره
املاک یکتا-38254992-38262

09/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز باهنر شم...

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 14سال

280م رهن
املاک راستین38479047

08/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز باهنر شم...

طبقه اول-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 14سال

80م رهن 4م اجاره
املاک راستین38479047

07/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 15سال

50م رهن 7م اجاره
املاک مهرگان07136261036

05/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر-سيستم نقشه طبقه منزل- 3خوابه

50م رهن 7م اجاره
املاک زمانپور07138428669 --

05/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

طبقه زیر همکف-زيربنا 84متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

160م رهن
املاک 1136475273

04/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه

70م رهن 6م اجاره
املاک زمانپور07138428669 --

04/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه -سن بنا 17سال

70م رهن 6م اجاره
املاک مهرگان07136261036

04/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال

50م رهن 5م اجاره
املاک راستین38479047

04/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 9سال

40م رهن 5م اجاره
املاک راستین38479047

03/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

50م رهن 3م اجاره
املاک 1136475273

02/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 77مترجنوبی-سن بنا 1سال

36281840

02/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 9سال

40م رهن 5م اجاره
36281840

02/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز باسکول ن...

زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

30م رهن 2.5م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

02/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

-طبقه همکف-زيربنا 85متر

22م رهن 3.9م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

02/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز قدوسی شر...

زيربنا 80متر- 1خوابه

150م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

02/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 82متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 6سال

30م رهن 3.5ت اجاره
نوژان36318139

01/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه پنجم-زيربنا 100متر- 3خوابه - نوساز

50م رهن 5م اجاره
املاک 1136475273

01/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 82مترجنوبی-سن بنا 7سال

30م رهن 3.5م اجاره
36281840

01/04/1399جزئیات

دفتر کار شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 82متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

30م رهن 3.5م اجاره
املاک 1136475273

31/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

طبقه زیر همکف-زيربنا 84متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

160م رهن
املاک 1136475273

31/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز هوابرد

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

100م رهن 2.5م اجاره
املاک 1136475273

31/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

طبقه اول-زيربنا 81متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

90م رهن
املاک 1136475273

31/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز سرباز

طبقه زیرزمین-زيربنا 84متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 30سال

160م رهن
املاک مهرگان07136261036

31/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز مشیرفاطم...

طبقه اول-زيربنا 85متر- 3خوابه -سن بنا 25سال

30م رهن 3م اجاره
36281840

29/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

طبقه همکف-زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

400ميليون
36281840

29/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

طبقه زیر همکف-زيربنا 84متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

160م رهن
36281840

29/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

طبقه همکف-زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

135م رهن 400ت اجاره
املاک 1136475273

27/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف ابا...

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سن بنا 30سال

20م رهن 4م اجاره
36281840

27/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه چهارم-زيربنا 86متر- 1خوابه -سن بنا 9سال

50م رهن 4م اجاره
36281840

27/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز پارامونت...

زيربنا 80متر- 1خوابه

135م رهن 400ت اجاره
36281840

27/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه چهارم-زيربنا 86متر- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 9سال

50م رهن 4م اجاره
املاک راستین38479047

27/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

طبقه همکف-زيربنا 84متر- 4خوابه -سن بنا 15سال

10م رهن 5م اجاره
36281840

27/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز معالی اب...

طبقه چهارم-زيربنا 86متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

50م رهن 4م اجاره
36281840

27/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

-طبقه چهارم-زيربنا 100متر

100م رهن 7م اجاره
36281840

27/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

25م رهن 2.5م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه چهارم-زيربنا 86متر- 1خوابه

50م رهن 4م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز عفیف آبا...

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سن بنا 25سال

20م رهن 4م اجاره
36281840

26/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 77متر- نوساز

200م رهن
36281840

26/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

-طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان

50م رهن 6.5م اجاره
املاک راستین38479047

25/03/1399جزئیات

دفتر کار شیراز سینما سع...

-طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه سه نبش

50م رهن 950ت اجاره
36281840

24/03/1399جزئیات