خانه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 35متر- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 6.818ميليون

300ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

12/04/1399جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه زیرزمین-زيربنا 50متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 18سال

4ميليارد
نوژان36318139

09/04/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار عدالت

زيربنا 50متر- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

600ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

08/04/1399جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

طبقه اول-زيربنا 50متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 10.185ميليون

1.1ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

04/04/1399جزئیات

خانه شیراز فرصت شیرازی

زيربنا 50متر- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 3ميليون

210ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/03/1399جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

زيربنا 50متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سرامیک- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال

860ميليون
املاک یکتا-38254992-38262

07/04/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

-زيربنا 50متر- 2خوابه درب از حیاط

330ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

21/03/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 50متر- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 12سال

500ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

18/03/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 50متر- 1خوابه سه نبش-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 4ميليون

300ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

18/03/1399جزئیات

خانه شیراز پاسارگارد غر...

طبقه پیلوت-زيربنا 20متر-سيستم نقشه سوئیت-نما آجرنمادرب از ساختمان-سن بنا 15سال

2.59ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

18/03/1399جزئیات

خانه شیراز قدمگاه شرقی

-طبقه همکف-زيربنا 40متردرب از حیاط

650ميليون
املاک هفت 738300300--38212

12/03/1399جزئیات

خانه شیراز فرصت شیرازی

زيربنا 50متر- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال

205ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/03/1399جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 50متر- 2خوابه -سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 3.846ميليون

250ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

12/03/1399جزئیات

خانه شیراز قصردشت

زيربنا 42متر- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 12تومان

504ميليون
املاک اشکان07132292970

06/03/1399جزئیات

خانه شیراز فرصت شیرازی

طبقه زیرزمین-زيربنا 50متر- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 15سال

40م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

06/03/1399جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 50متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 7سال

680ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/03/1399جزئیات

خانه شیراز بلوارسردارن

زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون

420ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

31/02/1399جزئیات

خانه شیراز سفیرجنوبی

زيربنا 50متر- 1خوابه

80م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

25/02/1399جزئیات

خانه شیراز فرصت شیرازی

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

700ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/02/1399جزئیات

خانه شیراز اطلسی

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 25سال

30م رهن 2م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/02/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 50متر- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 25سال

320ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

07/02/1399جزئیات

خانه شیراز تاچارا

زيربنا 50متر- 1خوابه

410ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/12/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار رحمت

زيربنا 50متر- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 3سال

310ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/12/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

طبقه زیرزمین-زيربنا 50متر- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

50م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/11/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار عدالت

زيربنا 50متر- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 15سال

700ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

07/11/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 50متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

400ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

29/10/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار رحمت

-طبقه اول-زيربنا 45متر-سيستم نقشه نیم‌دوبلکس- 1خوابه درب از ساختمان

650ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

24/10/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار رحمت

زيربنا 48متر- 1خوابه سه نبش-سن بنا 9سال

300ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

18/10/1398جزئیات

خانه شیراز بعثت

زيربنا 35متر- 1خوابه -سن بنا 30سال

227ميليون
36281840

18/10/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار عدالت

زيربنا 50متر- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال

280ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/10/1398جزئیات

خانه شیراز اطلسی

-زيربنا 40متر- 2خوابه درب از حیاط

1.1ميليارد
املاک 1136475273

20/09/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 50متر- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 10ميليون

1.08ميليارد
املاک 1136475273

14/10/1398جزئیات

خانه شیراز اطلسی

زيربنا 40متر- 4خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 10ميليون

1ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر636316666

12/09/1398جزئیات

خانه سفیر جنوبی

زيربنا 20متر- 2خوابه

1.8ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر636316666

10/09/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

175تومان
36281840

10/09/1398جزئیات

خانه شیراز تاچارا

-زيربنا 50متر- 1خوابه درب از حیاط

175ميليون
املاک 1136475273

10/09/1398جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 50متر-سيستم نقشه دوبلکس- 1خوابه -سن بنا 12سال

250ميليون
36281840

21/07/1398جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

زيربنا 35متر- 2خوابه

200ميليون
36281840

03/07/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

زيربنا 23متر-سن بنا 25سال

650ميليون
36281840

08/08/1398جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

زيربنا 35متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

200ميليون
36281840

28/06/1398جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 30متر- 1خوابه درب از حیاط

1.2ميليارد
36281840

14/08/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 12سال

425ميليون
36281840

04/09/1398جزئیات

خانه شیراز اطلسی

زيربنا 40متر- 4خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 10ميليون

1ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر636316666

04/09/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه اول-زيربنا 50متر- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 12سال

425ميليون
املاک 1136475273

04/09/1398جزئیات

خانه شیراز اطلسی

-زيربنا 40متر- 4خوابه درب از حیاط

1ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر636316666

18/08/1398جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه سوئیت-زيربنا 40متر- 1خوابه -سن بنا 13سال

60م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر636316666

11/08/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه زیر زمین-زيربنا 40متر- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 12سال

20م رهن 350ت اجاره
املاک 1136475273

06/07/1398جزئیات

خانه شیراز اطلسی

طبقه دوم-زيربنا 40متر- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال

50م رهن
املاک 1136475273

06/07/1398جزئیات

خانه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 20متر- 4خوابه درب از حیاط و ساختمان

2.35ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر636316666

03/06/1398جزئیات

خانه ملاصدرا

زيربنا 20متر- 4خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 16.64ميليون

2.88ميليارد
املاک 1136475273

28/02/1398جزئیات