خانه 3 طبقه متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه 3 طبقه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 6

6
املاک یکتا-38254992-38262

20/06/1399جزئیات

خانه 3 طبقه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه نیم‌دوبلکس-نما آجرنما- 2خوابه دوبر-سن بنا 1

5
املاک یکتا-38254992-38262

17/06/1399جزئیات

خانه 3 طبقه شیراز ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1-نما سنگ و آجر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3-قیمت متر مربع 1

8
املاک راستین38479047

13/06/1399جزئیات

خانه 3 طبقه شیراز ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ وآجر- 2خوابه دوبر-سن بنا 7

4
املاک یکتا-38254992-38262

15/06/1399جزئیات

خانه 3 طبقه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

4
املاک یکتا-38254992-38262

04/06/1399جزئیات

خانه 3 طبقه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 3

7
املاک راستین38479047

07/05/1399جزئیات

خانه 3 طبقه شیراز ?

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه -سن بنا 8

1رهن
املاک مرادی38222978----091

19/04/1399جزئیات

خانه 3 طبقه شیراز ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

3
املاک یکتا-38254992-38262

19/04/1399جزئیات

خانه 3 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2

3
املاک یکتا-38254992-38262

21/03/1399جزئیات

خانه 3 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه دوبر-سن بنا 2

2
املاک یکتا-38254992-38262

14/12/1398جزئیات

خانه 3 طبقه شیراز ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 9

4
املاک یکتا-38254992-38262

20/03/1399جزئیات

خانه 3 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس-نما سنگ- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

2
املاک یکتا-38254992-38262

27/09/1398جزئیات

خانه 3 طبقه شیراز ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 7

4
املاک راستین38479047

09/07/1398جزئیات

خانه 3 طبقه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما آجرنما- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1

1
املاک یکتا-38254992-38262

24/06/1398جزئیات

خانه 3 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه تک واحدی- ?-قیمت متر مربع 7

3
املاک یکتا-38254992-38262

21/06/1398جزئیات

خانه 3 طبقه شیراز ?

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1-سيستم نقشه ویلائی-نما آجرنما- 2خوابه دوبر-سن بنا 1

4
املاک یکتا-38254992-38262

05/06/1399جزئیات

خانه 3 طبقه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 5

2
املاک یکتا-38254992-38262

22/05/1398جزئیات

خانه 3 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1

3
املاک راستین38479047

09/03/1398جزئیات

خانه 3 طبقه شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 1-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وآجر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 7

3
املاک یکتا-38254992-38262

25/04/1398جزئیات