خانه ( طبقه منزل ) متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

-طبقه دوم-زيربنا 2-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

4رهن
املاک راستین38479047

27/06/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

-طبقه دوم-زيربنا 2-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

3رهن
املاک راستین38479047

08/05/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

-طبقه دوم-زيربنا 2-سيستم نقشه دوطبقه-نما آجر گری- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

3رهن
املاک راستین38479047

01/04/1399جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

-طبقه همکف-زيربنا 2-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

2رهن
املاک راستین38479047

30/11/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

-طبقه همکف-زيربنا 2-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

2رهن
املاک راستین38479047

28/10/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

-طبقه همکف-زيربنا 2-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

2رهن
املاک راستین38479047

17/10/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 2-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
املاک راستین38479047

20/08/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

-طبقه دوم-زيربنا 2-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

2رهن
املاک راستین38479047

20/07/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

-طبقه دوم-زيربنا 3-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

3رهن
املاک راستین38479047

28/06/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

-طبقه همکف-زيربنا 2-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه دو بر-سن بنا 8

7رهن
املاک راستین38479047

17/05/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

-طبقه اول-زيربنا 2-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 3

3رهن 3اجاره
املاک راستین38479047

31/04/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

-طبقه اول-زيربنا 2-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

2رهن
املاک راستین38479047

31/04/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

-زيربنا 2-سيستم نقشه دوطبقه-نما سنگ- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2

3رهن
املاک راستین38479047

30/04/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

-طبقه دوم-زيربنا 2-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1

2رهن
املاک راستین38479047

23/02/1398جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

-طبقه همکف-زيربنا 2-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 8

2رهن
املاک راستین38479047

15/12/1397جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

-طبقه همکف-زيربنا 2-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 9

2رهن
املاک راستین38479047

07/11/1397جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

-طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 9

1رهن
املاک راستین38479047

29/10/1397جزئیات

خانه ( طبقه منزل ) شیرا...

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 2

8رهن 1اجاره
املاک راستین38479047

04/10/1397جزئیات