باغ شهر متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

باغ شهر شیراز کودیان

-زيربنا 80متر

250ميليون
املاک متداول07136244295

07/03/1394جزئیات

باغ شهر شیراز سیاخ دارن...

-زيربنا 100متر

200ميليون
املاک متداول07136244295

30/02/1394جزئیات

باغ شهر شیراز همت شمالی...

-زيربنا 80متر

2.35ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

24/06/1398جزئیات

باغ شهر جاده صدرا

زيربنا 100متر-نما سیمان سفید- 2خوابه سه نبش- نوساز

450ميليون
املاک ویلا صدرا07136414130

18/11/1397جزئیات

باغ شهر جاده صدرا

-زيربنا 80متردرب از حیاط

املاک ویلا صدرا07136414130

18/11/1397جزئیات

باغ شهر جاده صدرا

زيربنا 80متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 1خوابه درب از حیاط-سن بنا 1سال

1.5ميليارد
املاک ویلا صدرا07136414130

18/11/1397جزئیات

باغ شهر تنگ جلاب

زيربنا 80متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز

1.35ميليارد
املاک ویلا صدرا07136414130

18/11/1397جزئیات

باغ شهر جاده صدرا

-زيربنا 80متر-سيستم نقشه ویلائیدرب از حیاط

1ميليارد
املاک ویلا صدرا07136414130

18/11/1397جزئیات

باغ شهر جاده صدرا

-زيربنا 100متردرب از حیاط

490ميليون
املاک ویلا صدرا07136414130

18/11/1397جزئیات

باغ شهر قصر سبز

-زيربنا 80متر-سيستم نقشه ویلائی-نما آجر نما- 1خوابه دو نبش شمالی

330ميليون
املاک ویلا صدرا07136414130

18/11/1397جزئیات