آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز جبل الد...

طبقه ششم-زيربنا 126متر-سيستم نقشه کاغذ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

250م رهن
07136392091

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه دوم-زيربنا 127متر-سيستم نقشه 2 تراس- 2خوابه شرقی جنوبی-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 11ميليون

1.397ميليارد
07136392091

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 20ميليون

2.8ميليارد
املاک متداول07136244295

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

طبقه دوم-زيربنا 126متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

150م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگاد...

طبقه دوم-زيربنا 142متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 3سال

180م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر جنو...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

180م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-نما رومی- 2خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.105ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز

http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 145متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 15.517ميليون

2.25ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک بهش...

طبقه همکف-زيربنا 133متر- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 14ميليون

1.862ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پل غدیر

طبقه سوم-زيربنا 130متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.538ميليون

850ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه اول-زيربنا 130متر-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز

http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 13.077ميليون

1.7ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-نما رومی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9.231ميليون

1.2ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پل غدیر

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.35ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

طبقه همکف-زيربنا 138متر- 3خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 14.13ميليون

1.95ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز نارون

طبقه چهارم-زيربنا 141متر- 2خوابه غربی-سن بنا 20سال

1.7ميليارد
املاک اشکان07132292970

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بربلوارج...

طبقه سوم-زيربنا 135متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 18.5ميليون

2.498ميليارد
املاک اشکان07132292970

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بربلوارج...

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 17.5ميليون

2.3ميليارد
املاک اشکان07132292970

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز نارون

طبقه چهارم-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 23ميليون

2.99ميليارد
املاک اشکان07132292970

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز یزدانمهر...

طبقه همکف-زيربنا 134متر- 2خوابه شمالی غربی-سن بنا 12سال

1.85ميليارد
املاک اشکان07132292970

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز برخیابان...

طبقه نخست-زيربنا 137متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 13سال

املاک اشکان07132292970

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه نخست-زيربنا 138متر- 2خوابه جنوبی غربی-سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 15ميليون

2.077ميليارد
املاک اشکان07132292970

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بربلوارچ...

طبقه هفتم-زيربنا 145متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

3.625ميليارد
املاک اشکان07132292970

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

املاک اشکان07132292970

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

1.75ميليارد
املاک اشکان07132292970

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه ششم-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال

270م رهن
املاک اشکان07132292970

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز خاکشناسی...

طبقه نخست-زيربنا 140متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 28ميليون

3.92ميليارد
املاک اشکان07132292970

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصردشت

طبقه دوم-زيربنا 126متر- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 17.5ميليون

2.2ميليارد
املاک اشکان07132292970

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بربلوار ...

طبقه پنجم-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 20تومان

2.6ميليارد
املاک اشکان07132292970

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه دوم-زيربنا 133متر- 2خوابه شمالی جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 20.977ميليون

2.79ميليارد
07136307140

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصردشت

طبقه دوم-زيربنا 133متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 12.9ميليون

1.715ميليارد
07136307140

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه چهارم-زيربنا 142متر- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 13.95ميليون

1.98ميليارد
07136307140

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 18ميليون

9ميليارد
Bistoon07136306600

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 25ميليون

3.5ميليارد
Bistoon07136306600

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز میدان پا...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز

1.95ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 6سال

2.25ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

1.7ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 4سال

350م رهن
املاک زمانپور07138428669 --

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

طبقه ششم-زيربنا 138متر-سيستم نقشه لخت- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13.986ميليون

1.93ميليارد
07136392091

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 13.077ميليون

1.7ميليارد
07136392091

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه پنجم-زيربنا 127متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 12.913ميليون

1.64ميليارد
Bistoon07136306600

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 147متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی شرقی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 14.83ميليون

2.18ميليارد
املاک راستین38479047

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه پانزدهم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی شرقی-سن بنا 4سال

210م رهن
املاک راستین38479047

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 16.923ميليون

2.2ميليارد
Bistoon07136306600

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه پنجم-زيربنا 150متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 22ميليون

3.3ميليارد
07136307140

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 16.5ميليون

2.475ميليارد
07136307140

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 150متر- 3خوابه شمالی- نوساز

07136307140

11/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه همکف-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

2.835ميليارد
املاک متداول07136244295

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

زيربنا 140متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

380م رهن
نوژان36318139

14/04/1399جزئیات