آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز شهرک محم...

طبقه چهارم-زيربنا 86متر-سيستم نقشه هود/گاز/پکیج- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال

200م رهن
07136392091

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

40م رهن 2.7م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگاد...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

110م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرصت شیر...

طبقه چهارم-زيربنا 86متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.941ميليون

420ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگاد...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

50م رهن 1.4م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه چهارم-زيربنا 86متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

200م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

200م رهن
07136307140

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی غربی-سن بنا 12سال

105م رهن 1.5م اجاره
املاک راستین38479047

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

50م رهن 4.5م اجاره
07136307140

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال

250م رهن
07136307140

11/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 9سال

40م رهن 2.1م اجاره
املاک متداول07136244295

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

170م رهن
نوژان36318139

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

200م رهن 1م اجاره
نوژان36318139

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 14سال

150م رهن 200ت اجاره
نوژان36318139

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

165م رهن 1.8م اجاره
نوژان36318139

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه هشتم-زيربنا 95متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

220م رهن
نوژان36318139

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

طبقه دوم-زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

30م رهن 1.5م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 1سال

230م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فخراباد

طبقه اول-زيربنا 84متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

22م رهن 2م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 16سال

170م رهن
07136392091

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

150م رهن
07136392091

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 3سال

230م رهن
Bistoon07136306600

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 11سال

200م رهن
Bistoon07136306600

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز حسین اله...

طبقه هشتم-زيربنا 95متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

220ميليون
36281840

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

50م رهن 10م اجاره
املاک مهرگان07136261036

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چوگان رض...

زيربنا 85متر- 2خوابه -سن بنا 16سال

150م رهن 200ت اجاره
Bistoon07136306600

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 12سال

150م رهن 200ت اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرصت شیر...

طبقه همکف-زيربنا 90متر- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 5.394ميليون

890ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرصت شیر...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

135م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

110م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر جنو...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

180م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

150م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

طبقه چهارم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 11سال

60م رهن 1.25م اجاره
املاک یکتا-38254992-38262

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه هشتم-زيربنا 95متر- 2خوابه

220م رهن
Bistoon07136306600

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کلاهدوز ...

طبقه اول-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

200م رهن 1ت اجاره
Bistoon07136306600

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 6سال

150م رهن
07136392091

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

طبقه هشتم-زيربنا 95متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

220م رهن
07136392091

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

200م رهن 1ت اجاره
املاک مرادی38222978----091

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 3سال

200م رهن
املاک راستین38479047

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز والفجر

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

20م رهن 2.1م اجاره
Bistoon07136306600

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

-زيربنا 80متر- 1خوابه درب از ساختمان

20م رهن 1.5م اجاره
املاک اشکان07132292970

11/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

250م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

زيربنا 100متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

55م رهن 650ت اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 6سال

70م رهن 1.75م اجاره
املاک یکتا-38254992-38262

11/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر جنو...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

150م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

11/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

1.3ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

11/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 95متر-نما اجر- 2خوابه -سن بنا 12سال

560ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

10/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر جنو...

زيربنا 76متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 5سال

120م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

10/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک حاف...

طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

60م رهن 1.5م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

10/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

95م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

10/04/1399جزئیات