آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز فرصت شیر...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

80م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان سفیر جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 15سال

100م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار عد...

طبقه اول-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

125م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 68متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 9سال

20م رهن 3م اجاره
نوژان36318139

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال

90م رهن 2.1م اجاره
نوژان36318139

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر جنو...

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

90م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

طبقه همکف-زيربنا 64متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

20م رهن 1.3م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 2سال

90م رهن 2م اجاره
Bistoon07136306600

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرصت شیر...

طبقه اول-زيربنا 60متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

77م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

طبقه اول-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

100م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 63متر- 13خوابه -سن بنا 15سال

130م رهن
07136315247---0

11/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز خ رحمت ا...

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 13سال

70م رهن 4.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

11/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بربلوارج...

طبقه ششم-زيربنا 70متر- 1خوابه شرقی-سن بنا 7سال

230م رهن
املاک اشکان07132292970

07/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری جن...

طبقه اول-زيربنا 63متر- 1خوابه -سن بنا 14سال

130م رهن 10ت اجاره
نوژان36318139

09/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چوگان

طبقه اول-زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 14سال

130م رهن
املاک راستین38479047

09/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر جنو...

طبقه همکف-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 10سال

470ميليون
املاک یکتا-38254992-38262

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

طبقه سوم-زيربنا 60متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

380ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

08/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 63متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 13سال

130م رهن
املاک زمانپور07138428669 --

10/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 15سال

50م رهن 2م اجاره
36281840

05/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه همکف-زيربنا 65متر- 1خوابه -سن بنا 9سال

25م رهن 1.2م اجاره
36281840

04/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فخراباد

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

70م رهن 600ت اجاره
36281840

04/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

160م رهن
املاک زمانپور07138428669 --

10/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه سوم-زيربنا 75متر-نما سنگ- 1خوابه شمالی-سن بنا 12سال

50م رهن 2م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه زیر همکف-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز

200م رهن
املاک 1136475273

02/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه زیر همکف-زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز

200م رهن
36281840

02/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

طبقه دوم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

85م رهن 500ت اجاره
املاک یکتا-38254992-38262

09/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 60متر-سن بنا 7سال

60م رهن 5م اجاره
36281840

02/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه هشتم-زيربنا 70متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

100م رهن
املاک 1136475273

01/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز میانرود

زيربنا 52متر-سن بنا 9سال

50م رهن 1م اجاره
36281840

01/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فخراباد

طبقه سوم-زيربنا 55متر-نما سنگ- 1خوابه درب از ساختمان- نوساز

60م رهن 1ت اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

31/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه چهارم-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

40م رهن 1م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

31/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه همکف-زيربنا 60متر- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

15م رهن 1.8م اجاره
املاک اشکان07132292970

29/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 15سال

50م رهن 2م اجاره
07136392091

04/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 25سال

110م رهن
املاک 1136475273

29/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

طبقه پنجم-زيربنا 55متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

115م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

29/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 20سال

110م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

29/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه سوم-زيربنا 72متر-نما سنگ و اجر- 2خوابه -سن بنا 5سال

75م رهن 240ت اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

28/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

طبقه پنجم-زيربنا 60متر- 1خوابه -سن بنا 12سال

110م رهن
املاک 1136475273

27/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جهادسازن...

طبقه نخست-زيربنا 70متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 7سال

املاک اشکان07132292970

26/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فخراباد

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

100م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

-طبقه چهارم-زيربنا 70متر- 1خوابه شمالی

80م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چوگان

طبقه چهارم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 11سال

115م رهن
املاک راستین38479047

26/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه دو نبش-سن بنا 3سال

140م رهن
املاک راستین38479047

26/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه چهارم-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 11سال

115م رهن
Bistoon07136306600

26/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه اول-زيربنا 60متر-سن بنا 12سال

70م رهن 400ت اجاره
املاک 1136475273

25/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 3سال

140م رهن
املاک 1136475273

25/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

95م رهن
36281840

25/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز والفجر

طبقه زیر همکف-زيربنا 70متر-سن بنا 4سال

95م رهن
36281840

25/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه چهارم-زيربنا 68متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

100م رهن
املاک 1136475273

24/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 75متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

40م رهن 3م اجاره
07136392091

07/04/1399جزئیات