مغازه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز بلوار زند

درب از ساختمان

1.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

17/01/1398جزئیات

مغازه شیراز پزشکان

750ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

11/09/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

نوبی-قیمت متر مربع 30ميليون

660ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

12/08/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

قیمت متر مربع 58ميليون

1.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

31/06/1397جزئیات

مغازه شیراز زرهی

ه نبش-قیمت متر مربع 51ميليون

1.9ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

31/06/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

ه نبش-قیمت متر مربع 20ميليون

18ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

08/06/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

طبقه سوم-قیمت متر مربع 70ميليون

1.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

05/06/1397جزئیات

مغازه شیراز بلوار زند

قیمت متر مربع 12ميليون

360ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

06/05/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

ربی-قیمت متر مربع 55ميليون

1.65ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

31/04/1397جزئیات

مغازه شیراز صدرا

نوبی-قیمت متر مربع 7ميليون

1.05ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

17/04/1397جزئیات

مغازه شیراز قاانی

750ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

16/04/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

قیمت متر مربع 32ميليون

560ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

14/04/1397جزئیات

مغازه شیراز زند

قیمت متر مربع 20ميليون

660ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

03/04/1397جزئیات

مغازه شیراز کشاورزی

نوبی-قیمت متر مربع 25ميليون

1.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/03/1397جزئیات

مغازه شیراز قانی کهنه

قیمت متر مربع 55ميليون

842ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

19/03/1397جزئیات