زمین متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین شیراز مطهری شمالی

رب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 13ميليون

4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

12/03/1398جزئیات

زمین شیراز سرداران

و نبش شمالی-قیمت متر مربع 4.5ميليون

2.2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/02/1398جزئیات

زمین شیراز گود گویم

نوبی-قیمت متر مربع 10ميليون

3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

23/12/1397جزئیات

زمین شیراز باهنر جنوبی

دو بر

11.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

13/11/1397جزئیات

زمین شیراز قلات

و بر-قیمت متر مربع 3.6ميليون

1.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

12/11/1397جزئیات

زمین شیراز بلوار زند

سه نبش

35ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/11/1397جزئیات

زمین شیراز بلوار رحمت

ه نبش-قیمت متر مربع 3.5ميليون

3.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/11/1397جزئیات

زمین شیراز بلوار زند

ه نبش-قیمت متر مربع 4ميليون

27ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/11/1397جزئیات

زمین شیراز ستارخان

رب از حیاط-قیمت متر مربع 13ميليون

7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

07/11/1397جزئیات

زمین شیراز ملاصدرا

رب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 7.8ميليون

7.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

17/10/1397جزئیات

زمین شیراز چمران

و بر-قیمت متر مربع 2.5ميليون

10.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/10/1397جزئیات

زمین شیراز شهرک بهشتی

نوبی-قیمت متر مربع 4.3ميليون

2.58ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/09/1397جزئیات

زمین شیراز چمران

نوبی-قیمت متر مربع 8.5ميليون

4.7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/09/1397جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت غرب...

و بر-قیمت متر مربع 10ميليون

4.05ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/09/1397جزئیات

زمین مرودشت نقش رستم

جنوبی

1.2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/09/1397جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت غرب...

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 20ميليون

19.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

06/09/1397جزئیات

زمین شیراز امیرکبیر

شمالی

24ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

05/09/1397جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت غرب...

قیمت متر مربع 2ميليون

12ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

26/08/1397جزئیات

زمین شیراز صنایع

قیمت متر مربع 2.5ميليون

12.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

22/08/1397جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت شرق...

رب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 16.5ميليون

8.75ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/08/1397جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

ه نبش-قیمت متر مربع 11ميليون

100ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

12/08/1397جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

و بر-قیمت متر مربع 2.5ميليون

11.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/07/1397جزئیات

زمین شیراز ستارخان

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 11ميليون

5.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/08/1397جزئیات

زمین شیراز قدوسی غربی

و بر-قیمت متر مربع 23ميليون

58ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

08/07/1397جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت شرق...

نوبی-قیمت متر مربع 6.5ميليون

3.55ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

23/07/1397جزئیات

زمین شیراز ستارخان

رب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 10ميليون

22ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

23/07/1397جزئیات

زمین شیراز باهنر شمالی

دو بر

املاک کاوش09128852818 - 0

17/07/1397جزئیات

زمین شیراز شهرک گلستان

رب از حیاط-قیمت متر مربع 2.5ميليون

725ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

16/07/1397جزئیات

زمین شیراز ستارخان

جنوبی

املاک کاوش09128852818 - 0

01/07/1397جزئیات

زمین شیراز فرهنگ شهر

رب از حیاط-قیمت متر مربع 6ميليون

3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/07/1397جزئیات

زمین شیراز پاسداران

و بر-قیمت متر مربع 8.5ميليون

4.68ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/01/1398جزئیات