خانه متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 300متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 21ميليون

11ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

19/03/1398جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 300متر- 4خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 19ميليون

9.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

19/03/1398جزئیات

خانه شیراز ستارخان

زيربنا 300متر- 5خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال

300م رهن 1م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/03/1398جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 500متر-سيستم نقشه دوبلکس- 5خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 7ميليون

4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

29/02/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

زيربنا 300متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 12.5ميليون

3.75ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

12/02/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

زيربنا 230مترجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 12.6ميليون

4.85ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

06/11/1397جزئیات

خانه شیراز مطهری شمالی

طبقه همکف-زيربنا 210متر- 4خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 7سال

5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

29/11/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

زيربنا 230مترجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 12.8ميليون

5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

06/11/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه دوم-زيربنا 300متر-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه -سن بنا 15سال

200م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

01/11/1397جزئیات

خانه شیراز قدوسی غربی

طبقه اول-زيربنا 650متر- 4خوابه -سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 10ميليون

6.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

29/10/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه دوم-زيربنا 250متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال

280م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

23/10/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

زيربنا 308متر-قیمت متر مربع 7.8ميليون

2.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

19/10/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 300متر- 3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 12ميليون

6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

02/10/1397جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 300متر-سيستم نقشه دوبلکس- 6خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 14ميليون

7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

18/09/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 225متر-سيستم نقشه ویلائیدرب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 10.5ميليون

3.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

29/08/1397جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

طبقه همکف-زيربنا 310متردرب از ساختمان-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 6ميليون

2.85ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

08/07/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه اول-زيربنا 230متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

150م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

02/07/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه اول-زيربنا 350مترجنوبی-قیمت متر مربع 11ميليون

7.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/08/1397جزئیات

خانه شیراز سینما سعدی

زيربنا 275متر-قیمت متر مربع 6ميليون

1.65ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/07/1397جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 215متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه -سن بنا 20سال

املاک کاوش09128852818 - 0

16/07/1397جزئیات