خانه متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 280متر-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

500م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 300متردو بر-سن بنا 20سال

20م رهن 5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

20/12/1397جزئیات

خانه شیراز مطهری شمالی

طبقه اول-زيربنا 240متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه -سن بنا 15سال

250م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه دوم-زيربنا 300متر-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه -سن بنا 15سال

200م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

01/11/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه دوم-زيربنا 250متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال

280م رهن
املاک کاوش09128852818 - 0

23/10/1397جزئیات

خانه شیراز ارم

طبقه دوم-زيربنا 300متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه -سن بنا 30سال

100م رهن 4م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

01/10/1397جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 450متر- 4خوابه

500م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

26/09/1397جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 300متر-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه -سن بنا 20سال

50م رهن 3.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

07/07/1397جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 260متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

50م رهن 3.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

15/09/1397جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 300متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه -سن بنا 3سال

40م رهن 3.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

30/08/1397جزئیات

خانه شیراز بلوار بعثت

طبقه اول-زيربنا 830متر-سيستم نقشه سه طبقه- 5خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

1.5ميليارد رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

30/08/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 220متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

25م رهن 2.6م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

28/08/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه اول-زيربنا 230متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

150م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

02/07/1397جزئیات

خانه شیراز مطهری شمالی

طبقه دوم-زيربنا 220متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه

250م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

27/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه دوم-زيربنا 220متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه -سن بنا 20سال

40م رهن 3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

23/07/1397جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

طبقه دوم-زيربنا 210متر-سيستم نقشه ویلائیشمالی جنوبی دو کله-سن بنا 15سال

225م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

17/07/1397جزئیات

خانه شیراز صنایع

طبقه همکف-زيربنا 300متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 10سال

155م رهن 100ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

31/06/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

زيربنا 346متر-سيستم نقشه دوطبقه- 6خوابه -سن بنا 30سال

50م رهن 7.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

24/06/1397جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 260متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 12سال

180م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

21/06/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه دوم-زيربنا 300متر-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه -سن بنا 15سال

250م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/06/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه دوم-زيربنا 300متر-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه -سن بنا 15سال

200م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

12/06/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 340متر-سيستم نقشه ویلائی- 5خوابه -سن بنا 15سال

550م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

11/06/1397جزئیات

خانه شیراز زرگری

طبقه زیرزمین-زيربنا 470متر-سيستم نقشه یک طبقه- 2خوابه -سن بنا 20سال

70م رهن 7.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

29/05/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه همکف-زيربنا 400متر-سيستم نقشه ویلائی- 9خوابه شمالی-سن بنا 20سال

350م رهن 10م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

29/05/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه اول-زيربنا 205متر-سيستم نقشه دوبلکس- 1خوابه -سن بنا 7سال

280م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

25/05/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه سوم-زيربنا 215متر- 4خوابه -سن بنا 4سال

50م رهن 7م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

25/05/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه اول-زيربنا 220متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه -سن بنا 30سال

150م رهن 20ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

24/05/1397جزئیات

خانه شیراز بعثت

طبقه همکف-زيربنا 210متر- 3خوابه -سن بنا 20سال

30م رهن 2.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

22/05/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه پیلوت-زيربنا 250متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه دو بر-سن بنا 30سال

30م رهن 15م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

17/05/1397جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 280متر-سيستم نقشه ویلائی- 5خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 25سال

40م رهن 7.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

01/04/1397جزئیات