خانه متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 250متر- 5خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

100م رهن 8.5ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

21/03/1398جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه همکف-زيربنا 270متر-سيستم نقشه ویلائی- 8خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال

80م رهن 8.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

21/03/1398جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 280متر-سيستم نقشه ویلائی- 5خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 25سال

100م رهن 7.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

12/03/1398جزئیات

خانه شیراز ستارخان

زيربنا 300متر- 5خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال

300م رهن 1م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/03/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 270متر- 2خوابه

50م رهن 6م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

07/03/1398جزئیات

خانه شیراز مطهری شمالی

زيربنا 500متر-سيستم نقشه 4درب از حیاط-سن بنا 25سال

150م رهن 15ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

07/03/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه دوم-زيربنا 280متر- 4خوابه

50م رهن 3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

22/02/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه همکف-زيربنا 400متر-سيستم نقشه ویلائی- 9خوابه شمالی-سن بنا 20سال

350م رهن 11م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

10/02/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه اول-زيربنا 220متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

20م رهن 2.6م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

27/03/1398جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 280متر-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

500م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 300متردو بر-سن بنا 20سال

30م رهن 4م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

07/02/1398جزئیات

خانه شیراز مطهری شمالی

طبقه اول-زيربنا 240متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه -سن بنا 15سال

250م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه دوم-زيربنا 300متر-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه -سن بنا 15سال

200م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

01/11/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه دوم-زيربنا 250متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال

280م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

23/10/1397جزئیات

خانه شیراز ارم

طبقه دوم-زيربنا 300متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه -سن بنا 30سال

100م رهن 4م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

01/10/1397جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 450متر- 4خوابه

500م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

26/09/1397جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 300متر-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه -سن بنا 20سال

50م رهن 3.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

07/07/1397جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 260متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 20سال

50م رهن 3.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

15/09/1397جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 300متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه -سن بنا 3سال

40م رهن 3.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

30/08/1397جزئیات

خانه شیراز بلوار بعثت

طبقه اول-زيربنا 830متر-سيستم نقشه سه طبقه- 5خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

1.5ميليارد رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

30/08/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 220متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه

25م رهن 2.6م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

28/08/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه اول-زيربنا 230متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

150م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

02/07/1397جزئیات

خانه شیراز مطهری شمالی

طبقه اول-زيربنا 220متر-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه

275م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

10/02/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه دوم-زيربنا 220متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه -سن بنا 20سال

40م رهن 3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

23/07/1397جزئیات

خانه شیراز همت شمالی

طبقه دوم-زيربنا 210متر-سيستم نقشه ویلائیشمالی جنوبی دو کله-سن بنا 15سال

225م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

17/07/1397جزئیات