خانه متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز شهرک گلستان

طبقه همکف-زيربنا 180متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 5ميليون

1.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

18/01/1398جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 180متردرب از حیاط و ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 15ميليون

6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

18/12/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 180متردرب از حیاط-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 12.5ميليون

4.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

04/10/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه اول-زيربنا 200متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 14.5ميليون

4.9ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

25/11/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

زيربنا 200متر- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2.2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

04/11/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

زيربنا 195متر- 5خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 11ميليون

2.2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

03/11/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 180متر- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

2.75ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

16/10/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 180متردرب از حیاط-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 11.5ميليون

3.86ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

04/10/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه دوم-زيربنا 190متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 10.5ميليون

3.73ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/07/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 180متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 9ميليون

2.7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

15/07/1397جزئیات

خانه شیراز دانشجو

طبقه همکف-زيربنا 180متر-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 5ميليون

1.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

31/06/1397جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 182متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 5ميليون

910ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

27/06/1397جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 200متر- 4خوابه جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 18ميليون

5.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

22/06/1397جزئیات

خانه شیراز مطهری شمالی

طبقه همکف-زيربنا 190متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 8.2ميليون

2.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

04/05/1397جزئیات

خانه قصرالدشت شرقی

طبقه همکف-زيربنا 200متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 5ميليون

2.1ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

02/05/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 180متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 6ميليون

1.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

30/03/1397جزئیات