خانه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز باهنر شمالی

طبقه پیلوت-زيربنا 150متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.69ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

29/11/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 135متردرب از ساختمان-قیمت متر مربع 11ميليون

2.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/10/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 150متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 10ميليون

1.9ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

08/10/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 14ميليون

2.86ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/09/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت غرب...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 10سال

100م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

17/06/1397جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

-طبقه همکف-زيربنا 150متردرب از ساختمان

1.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

12/06/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 8ميليون

2.25ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

06/06/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه زیرزمین-زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال

90م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

03/06/1397جزئیات

خانه شیراز ستارخان

-طبقه همکف-زيربنا 150متردرب از حیاط

1.2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

22/05/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سيستم نقشه ویلائیجنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/05/1397جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه همکف-زيربنا 140متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال

2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/10/1397جزئیات

خانه شیراز صنایع

-طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله

650ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

09/05/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

50م رهن 4م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

17/04/1397جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 6ميليون

1.6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

03/04/1397جزئیات