آپارتمان متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 250متر- 3خوابه دو بر-قیمت متر مربع 12ميليون

3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

19/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 220متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

25/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 235متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.9ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 230متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

2.53ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 450مترجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

8.6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه چهارم-زيربنا 230متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

2.42ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 245متردو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

2.7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

09/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 210متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

09/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 300متردرب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 12ميليون

8.65ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

05/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه زیرزمین-زيربنا 220متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

04/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 226متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

02/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 230متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

2.54ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

30/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه همکف-زيربنا 324متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

4.212ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

30/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه دوم-زيربنا 270متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

3.78ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

30/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه زیرزمین-زيربنا 400متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 14.5ميليون

25ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

30/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 205متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

2.2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

30/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه ششم-زيربنا 320متر- 4خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 8.5ميليون

2.7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

29/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه همکف-زيربنا 300متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

3.9ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه سوم-زيربنا 230متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه پنجم-زيربنا 330متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

5.6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

زيربنا 220متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

3.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 210متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2.1ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه همکف-زيربنا 250متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

11.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

13/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 205متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2.05ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 218متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 7.2ميليون

1.57ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

02/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 250متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

26/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 265متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

3.78ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 230متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 11.5تومان

2.65ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه دوم-زيربنا 205متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.64ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 310متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

3.72ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 217متر- 4خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 7ميليون

1.53ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

26/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 250متر- 3خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 14ميليون

3.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 240متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

3.6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 230متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.85ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

27/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 235مترجنوبی-قیمت متر مربع 12ميليون

11.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 235متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

11.28ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

18/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 300متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 14تومان

4.2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

13/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 250متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 7.5تومان

7.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

12/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه ششم-زيربنا 380متر-سيستم نقشه آپارتمانیدرب از حیاط-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 10ميليون

3.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

12/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 240متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

10.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

12/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه چهارم-زيربنا 215متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2.15ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

18/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 233متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

09/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه سوم-زيربنا 220متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 5.9تومان

1.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

23/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه سوم-زيربنا 235متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 14.5ميليون

3.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 300متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 12ميليون

3.6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

19/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

زيربنا 227مترسه نبش-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6.6ميليون

1.498ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

18/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه سوم-زيربنا 230متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 13ميليون

2.99ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

18/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 240متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

2.04ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

15/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 220متر- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.9ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

15/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 250متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.71ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/07/1397جزئیات