آپارتمان متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 190متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

2.1ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

12/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 180مترجنوبی-قیمت متر مربع 11ميليون

1.98ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه همکف-زيربنا 180متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.26ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

27/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو بر- نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

2.07ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

16/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 180متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.16ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

09/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 8.8ميليون

1.59ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه هشتم-زيربنا 187متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 6.4ميليون

1.2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

17/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه ششم-زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

02/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 7.7ميليون

1.46ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

29/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 190متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

29/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه چهارم-زيربنا 185متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

26/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.98ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

26/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 185متر- 3خوابه دو بر-قیمت متر مربع 12ميليون

2.22ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

26/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 180متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

24/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 11.5تومان

2.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 185متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

02/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

17/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 189متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 200متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

07/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصردشت ش...

طبقه همکف-زيربنا 180متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

30/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 195متر-سيستم نقشه آپارتمانیجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.56ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

29/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 9.5تومان

2.375ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

26/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

12/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 187متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 8.5تومان

1.59ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

12/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

31/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه ششم-زيربنا 185متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.48ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

24/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال

1.32ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

18/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 200متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

15/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه چهارم-زيربنا 185متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.76ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

15/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 16ميليون

4.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

14/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 195متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -قیمت متر مربع 8.7ميليون

1.755ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

14/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 177متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.7ميليون

550ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

07/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز بعثت

طبقه اول-زيربنا 190مترجنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

3.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

02/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

700ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

26/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه هشتم-زيربنا 196متر- 4خوابه جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5ميليون

980ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

21/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

زيربنا 185متر- 3خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 6ميليون

1.11ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه سوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

17/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 176متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

250م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

11/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 197متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.48ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 197متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 8ميليون

1.7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 182متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.547ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

08/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 185متر- 3خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 3.5ميليون

630ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

06/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

3.6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

05/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 178متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 9ميليون

1.6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

1.08ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

24/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

22/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 15تومان

2.7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

22/05/1397جزئیات