آپارتمان متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه هفتم-زيربنا 190متر- 3خوابه

50م رهن 5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 2سال

200م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

11/10/1386جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 3سال

250م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

11/10/1386جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

30م رهن 3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

17/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف ابا...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه -سن بنا 7سال

40م رهن 3.6م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

06/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه -سن بنا 3سال

350م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

27/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 198متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 18سال

200م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

22/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه همکف-زيربنا 190متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه -سن بنا 15سال

210م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

14/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 15سال

60م رهن 2.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

14/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

180م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

16/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 177متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.7ميليون

550ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

07/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ساحلی غر...

-طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله

40م رهن 4م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

20/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه چهارم-زيربنا 185متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 1سال

210م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

20/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه دوم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

45م رهن 4م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

-طبقه دوم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی

40م رهن 4م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 176متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

250م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

11/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 5سال

40م رهن 2.6م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

05/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

3.6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

05/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 185متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 3سال

85م رهن 3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

27/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه شمالی- نوساز

70م رهن 3.6م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

21/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 4سال

150م رهن 4.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

20/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 197متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 15سال

40م رهن 4م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

20/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه هشتم-زيربنا 195متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 10سال

250م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

20/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه دو بر-سن بنا 3سال

250م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

14/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه ششم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 7سال

50م رهن 3.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

19/04/1397جزئیات