آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

1.84ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

13/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

1.84ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

13/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه ششم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.87ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 170مترشمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 10.6ميليون

1.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 175متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.24ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 170مترجنوبی-قیمت متر مربع 11ميليون

1.9ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 158متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

1.815ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

30/03/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه همکف-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

2.1ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 170متر- 3خوابه غربی- نوساز -قیمت متر مربع 7.3ميليون

3.7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

07/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 6.1ميليون

1.037ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

06/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 165متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 155متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.16ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

30/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 175متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10تومان

1.75ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

30/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.25ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.925ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه سوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 11ميليون

1.87ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه اول-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه اول-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 9.5تومان

1.47ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

15/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه پنجم-زيربنا 167متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 6.7ميليون

1.1ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

16/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 152متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

1.2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

13/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

طبقه اول-زيربنا 155متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 8.5ميليون

4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

13/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.4ميليون

1.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

06/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 155متر- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 7.7ميليون

1.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

06/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 175متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 8ميليون

1.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

29/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 175متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

3.6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

29/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 8ميليون

1.25ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

22/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه چهارم-زيربنا 155متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.86ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

24/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

املاک کاوش09128852818 - 0

24/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 155متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

850ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

16/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 175مترغربی-قیمت متر مربع 9ميليون

2.7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

06/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 156مترجنوبی-قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.34ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

05/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 11ميليون

1.76ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 8ميليون

1.28ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

17/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه سوم-زيربنا 160متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.44ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 155متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8تومان

1.24ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

07/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.162ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

29/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

26/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 175متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7.8ميليون

1.365ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

22/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 166متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.85ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز

500م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

21/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه چهارم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

18/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصردشت

طبقه همکف-زيربنا 165متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.45ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

08/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 175متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

07/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 160متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.36ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

12/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

600ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

30/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 165متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9.3ميليون

1.6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

26/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 8.4ميليون

1.35ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

27/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 164متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون

1.152ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

23/07/1397جزئیات