آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

70م رهن 3.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

50م رهن 3.7م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

31/01/1397جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

60م رهن 3.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

07/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 167متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز

80م رهن 4م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

29/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز گلستان

طبقه هفتم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 7طبقه- 2خوابه -سن بنا 1سال

50م رهن 800ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

29/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو نبش جنوبی- نوساز

500م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

21/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه هشتم-زيربنا 160متر- 3خوابه - نوساز

200م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

14/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 3سال

50م رهن 4.2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

13/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

150م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

30/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

200م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

30/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 174متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 2سال

200م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

26/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه

40م رهن 2.4م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

16/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه اول-زيربنا 158متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال

170م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

27/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصردشت ش...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 20سال

100م رهن 800ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

27/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه سوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز

230م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

24/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 175متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 7سال

250م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

21/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه سوم-زيربنا 168متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 3سال

40م رهن 3.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

19/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 172متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

185م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 157متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

115م رهن 100ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 10سال

170م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

17/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصردشت

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال

10م رهن 2.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

17/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 3سال

230م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

11/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه پنجم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 4سال

30م رهن 3.7م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

10/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 10سال

100م رهن 750ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

31/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

30/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 1سال

170م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

29/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه سوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 3سال

188م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

29/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه همکف-زيربنا 165متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 12سال

185م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

22/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 170متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال

100م رهن 1.2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

20/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار زن...

طبقه اول-زيربنا 162متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 5سال

25م رهن 2.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

20/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

280م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه دوم-زيربنا 167متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

154م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

16/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 5سال

50م رهن 3.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

13/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه چهارم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شرقی-سن بنا 7سال

20م رهن 3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

15/04/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

155م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

09/04/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

50م رهن 3.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

30/03/1397جزئیات