آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

280م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 5سال

50م رهن 3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 162متر- 3خوابه

100م رهن 2.9م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

100م رهن 2.4م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه پنجم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

50م رهن 3.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

02/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز

100م رهن 3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

30/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه چهارم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شرقی-سن بنا 7سال

20م رهن 3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

15/04/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه چهارم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شرقی-سن بنا 7سال

40م رهن 3.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

26/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز

350م رهن
املاک کاوش09128852818 - 0

12/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

200م رهن
املاک کاوش09128852818 - 0

07/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

20م رهن 3.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

03/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

70م رهن 3.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

60م رهن 3.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

07/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 167متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه - نوساز

80م رهن 4م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

29/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز گلستان

طبقه هفتم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 7طبقه- 2خوابه -سن بنا 1سال

50م رهن 800ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

29/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه هشتم-زيربنا 160متر- 3خوابه - نوساز

200م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

14/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 3سال

50م رهن 4.2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

13/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

150م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

23/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

200م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

30/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 174متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 2سال

200م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

26/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه

40م رهن 2.4م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

16/07/1397جزئیات