آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 130متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 7.2ميليون

935ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

26/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه دوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 7.4ميليون

999ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 127متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

1.9ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

22/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 150متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.05ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

27/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 8تومان

1.1ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 3خوابه دو نبش شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 8.3ميليون

1.16ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

07/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 139متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.25ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

06/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه همکف-زيربنا 136متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.16ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

02/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 150متر- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 7.8ميليون

1.17ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

30/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه اول-زيربنا 138متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6.2ميليون

850ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

13/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز نیایش

طبقه همکف-زيربنا 131متر-نما رومی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 131متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

725ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

10/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز نادر

طبقه دوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

600ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

08/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز هنگ

طبقه دوم-زيربنا 146متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شرقی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

660ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

08/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز بعثت

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.3ميليون

4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

06/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

8.4ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

02/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

840ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

26/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه دوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.215ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

26/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه همکف-زيربنا 130متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.04ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

24/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5ميليون

750ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

21/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه سه نبش- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

1.95ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.7تومان

1ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

17/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 126متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی شرقی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 8.2ميليون

1.03ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

15/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه ششم-زيربنا 132متر-سيستم نقشه 6طبقه- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7.4ميليون

977ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

15/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.15ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

12/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.15ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

12/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 128متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 4ميليون

512ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

08/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 126متر- 2خوابه غربی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

820ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

08/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.9ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

03/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 144متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.44ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

04/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری شم...

طبقه اول-زيربنا 145متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.16ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

07/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.36ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

26/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

1.7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

23/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 128متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 6.8ميليون

870ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

22/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری شم...

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.28ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 132مترجنوبی-قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.12ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

12/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 8.2ميليون

1.22ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

12/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

975ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

07/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 136مترجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.1ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

06/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز خ وصال

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

540ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

05/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 146متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 10سال

900ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

02/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه پنجم-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 5.75ميليون

750ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

28/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

1.2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

23/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 7.5تومان

1.125ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

23/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما ترکیبی- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.56ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

22/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

160م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی- نوساز

1ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

18/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه پنجم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

750ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

23/06/1397جزئیات