آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 137متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

200م رهن
املاک کاوش09128852818 - 0

28/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 10سال

280م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 142متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

20م رهن 2.4م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه پنجم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 7سال

50م رهن 4.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه اول-زيربنا 135متر- 2خوابه جنوبی

40م رهن 3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 15سال

20م رهن 2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

02/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 130متر- 2خوابه - نوساز

220م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

01/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 139متر- 2خوابه - نوساز

220م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

30/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه سوم-زيربنا 136متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 7سال

15م رهن 2.2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

26/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

250م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

25/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری شم...

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

50م رهن 3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

23/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

10م رهن 3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

12/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 127متر-نما سنگ-سن بنا 10سال

30م رهن 2.7م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

12/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه سوم-زيربنا 148متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 12سال

140م رهن 300ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

10/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

40م رهن 7م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

03/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 4سال

250ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 139متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

1.6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

06/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

100م رهن 850ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

08/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

20م رهن 2.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

02/10/1397جزئیات

آپارتمان خیابان خلیلی

طبقه اول-زيربنا 127متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال

140م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

27/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه چهارم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه -سن بنا 15سال

20م رهن 2.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه - نوساز

130م رهن 300ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

17/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه چهارم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

130م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

23/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 5سال

30م رهن 3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

27/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه چهارم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6ميليون

800ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

21/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

20م رهن 2.4م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

19/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 145متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

160م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

14/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 128متر- 2خوابه

120م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

12/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 134متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال

30م رهن 2.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه سوم-زيربنا 147متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

160م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

09/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

160م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز میدان اح...

طبقه چهارم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز

150م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه ششم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

150م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

16/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی

50م رهن 2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

11/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه هشتم-زيربنا 133متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

95م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

03/07/1397جزئیات