آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

210م رهن
املاک کاوش09128852818 - 0

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 4سال

250ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

27/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

100م رهن 850ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

08/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

20م رهن 2.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

02/10/1397جزئیات

آپارتمان خیابان خلیلی

طبقه اول-زيربنا 127متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال

140م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

27/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه چهارم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه -سن بنا 15سال

20م رهن 2.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه - نوساز

130م رهن 300ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

17/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه چهارم-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 10سال

130م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

28/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 5سال

30م رهن 3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

27/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه چهارم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6ميليون

800ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

21/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

20م رهن 2.4م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

19/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 145متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

160م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

14/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

100م رهن 1م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

13/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 128متر- 2خوابه

120م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

12/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 134متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال

30م رهن 2.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه سوم-زيربنا 147متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

160م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

09/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

160م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز میدان اح...

طبقه چهارم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز

150م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه ششم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

150م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

16/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی

50م رهن 2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

11/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه هشتم-زيربنا 133متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

95م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

03/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 126متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

100م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

31/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه چهارم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

180م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

24/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

130م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

24/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 2سال

200م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

22/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه چهارم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 10سال

150م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

21/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

زيربنا 145متر- 2خوابه

180م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

20/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

40م رهن 2.2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

20/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 10سال

280م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 10سال

65م رهن 1.6م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

17/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

140م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

17/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه سوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 20سال

20م رهن 1.6م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

17/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

170م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

11/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 4سال

140م رهن 900ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

10/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

200م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

10/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

20م رهن 5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

10/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه دوم-زيربنا 144متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

20م رهن 2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

05/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 4سال

80م رهن 2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

04/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

30م رهن 3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

03/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصردشت

طبقه دوم-زيربنا 127متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

125م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

02/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال

140م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

31/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز

180م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

31/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

150م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

30/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 127متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 12سال

80م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

27/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 134متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

20م رهن 2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

27/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

زيربنا 140متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

15م رهن 2.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

22/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 126متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

40م رهن 2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

21/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه دوم-زيربنا 132متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

120م رهن 20ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

21/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه هفتم-زيربنا 150متر- 3خوابه شمالی- نوساز

180م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

20/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی-سن بنا 10سال

135م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/05/1397جزئیات