آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 7.4ميليون

810ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معلم

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.38ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 113متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.1ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

19/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 110مترسه نبش-قیمت متر مربع 7.5تومان

900ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.25ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

05/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانیدرب از ساختمان-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

900ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

02/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 6ميليون

690ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

01/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 13تومان

1.6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 7تومان

870ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

28/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

زيربنا 120متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

1.68ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 111متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.9ميليون

650ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

21/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

940ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

19/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

625ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

10/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.2ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

27/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

13.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

24/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

875ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

23/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه هشتم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

530ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

19/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 8ميليون

920ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

10/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7تومان

875ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

28/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه پنجم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6ميليون

730ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

25/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 116متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

املاک کاوش09128852818 - 0

18/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه اول-زيربنا 116متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

640ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

17/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

990ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

05/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز صدرا

طبقه همکف-زيربنا 115متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سیمان سفید- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 2.6ميليون

10.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

05/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 4ميليون

440ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

30/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 5.1ميليون

610ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

29/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 113متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

700ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

10/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه همکف-زيربنا 120متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.6ميليون

800ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

28/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.05ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

22/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه همکف-زيربنا 108متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 7.9ميليون

850ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

21/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5تومان

935ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

20/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو بر- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.45ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

02/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

440ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

30/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

700ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

28/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

750ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

25/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه همکف-زيربنا 106متر- 2خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 5.5ميليون

5.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

24/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.3تومان

550ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

03/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 118متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 5.8ميليون

685ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

02/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6تومان

690ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

02/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فخراباد

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

430ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

01/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ابریشمی

زيربنا 125مترجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7.2ميليون

900ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

01/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 122متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7.4ميليون

900ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

24/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زند

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

485ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

05/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

-طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی جنوبی

570ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

03/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

500ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

01/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 4ميليون

500ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

28/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه چهارم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

900ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

22/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5ميليون

635ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

18/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 4ميليون

500ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

18/05/1397جزئیات