آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 8ميليون

980ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 107متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

800ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 119متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

773ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

18/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه دوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی شرقی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.23ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

18/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

18/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز استقلال

طبقه پنجم-زيربنا 121متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی شرقی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

790ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

13/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

1.375ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

1.84ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

09/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 15تومان

1.875ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

09/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 7.25ميليون

870ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

07/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه هفتم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

160م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

07/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

160م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

07/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه چهارم-زيربنا 121متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.05ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

05/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11.6ميليون

1.45ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

02/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 8ميليون

1ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

02/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 8تومان

900ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

31/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.14ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

31/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

30/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 125مترشمالی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.05ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه سوم-زيربنا 103متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.08ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 104متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 12ميليون

1.248ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

26/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 113متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 7ميليون

791ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

25/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه پنجم-زيربنا 112مترجنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 7.8ميليون

875ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

22/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7.8ميليون

975ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

17/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.44ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

16/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

16/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه پنجم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

1.54ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

16/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.8ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

16/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 4تومان

460ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

16/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه سوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 6ميليون

700ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

16/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه چهارم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 6.66تومان

780ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

16/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار گل...

طبقه دوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 6ميليون

700ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

15/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

945ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

14/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی- 2خوابه شمالی شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.05ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

14/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ساحلی شر...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.08ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

07/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه همکف-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 7.4ميليون

810ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

25/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معلم

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

1.38ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 113متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.1ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

19/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه دوم-زيربنا 110مترسه نبش-قیمت متر مربع 7.5تومان

900ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

17/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.25ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

05/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانیدرب از ساختمان-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

900ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

02/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 6ميليون

690ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

01/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 15تومان

1.875ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 7تومان

870ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

28/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

زيربنا 120متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

1.68ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 111متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.9ميليون

650ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

21/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

940ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

19/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5ميليون

625ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

10/11/1397جزئیات