آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

20م رهن 2ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

29/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط- نوساز

160م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

30/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 103متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 15سال

20م رهن 2.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

17/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال

25م رهن 2.3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

10/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 5سال

90م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

03/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

150م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

30/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

130م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

22/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

150م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

13/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 1.7م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

08/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

20م رهن 1.6م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

12/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه ششم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

25م رهن 2.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

10/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

110م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

30/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه ششم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

40م رهن 4.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

23/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه

120م رهن 2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

27/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه چهارم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

20م رهن 1.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

27/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

80م رهن 400ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

27/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

120م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

25/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

110م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

24/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

100م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

24/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه ششم-زيربنا 112متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال

120م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

24/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

100م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

20/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری جن...

طبقه اول-زيربنا 109متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

80م رهن 100ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

90م رهن 400ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

17/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

50م رهن 1.7م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

17/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 116متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال

130م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

16/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه - نوساز

20م رهن 2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

11/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه چهارم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

70م رهن 450ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

11/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال

130م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

06/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

100م رهن 300ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

05/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه دو بر

35م رهن 5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

05/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری شم...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

20م رهن 2.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

04/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

105م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

29/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز

120م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

29/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 4ميليون

500ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

28/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

80م رهن 500ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

21/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی- نوساز

100م رهن 20ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

20/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

150م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

17/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه ششم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

100م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

17/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه ششم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

10م رهن 2.2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

16/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 108متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

20م رهن 1.8م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

26/04/1397جزئیات