آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه

200م رهن 1م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 10سال

20م رهن 2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 2سال

200م رهن 1م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری شم...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

50م رهن 2.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

19/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری شم...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 2سال

50م رهن 2.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

19/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سن بنا 2سال

20م رهن 2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه - نوساز

150م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

13/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه هفتم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

160م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

07/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

160م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

07/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

80م رهن 700ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

21/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز خلدبرین

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

30م رهن 2.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

14/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

50م رهن 2.2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

11/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 123متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 5سال

130م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

03/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 15سال

30م رهن 2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

03/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه

20م رهن 2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

20/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 103متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 15سال

20م رهن 2.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

17/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه سوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال

25م رهن 2.3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

10/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 5سال

90م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

03/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

150م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

30/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

130م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

22/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 1سال

150م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

13/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال

10م رهن 1.7م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

08/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 12سال

20م رهن 1.6م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

12/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه ششم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

25م رهن 2.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

10/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

110م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

30/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه ششم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

40م رهن 4.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

23/07/1397جزئیات