آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 92متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

690ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

طبقه اول-زيربنا 80متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون

440ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

19/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 85مترشرقی غربی دو کله-قیمت متر مربع 6.4ميليون

550ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

13/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

900ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

13/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

900ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

02/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

900ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

02/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 8.5تومان

765ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

02/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 13ميليون

1.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

31/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 6.7تومان

670ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

25/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 7.4ميليون

720ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

25/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12.2ميليون

1.22ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

18/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار زن...

طبقه ششم-زيربنا 98متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 16ميليون

1.6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

16/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 87متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

3.375ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

01/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه همکف-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

900ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

11/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 87متر- 1خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

870ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

10/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز اصلاح نژ...

طبقه اول-زيربنا 81متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 5.8ميليون

470ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

07/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 90متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

720ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

03/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز

620ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

05/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 100مترجنوبی-قیمت متر مربع 15ميليون

1.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

15ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

15ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 3ميليون

300ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

12/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 87متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

2.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه چهارم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5ميليون

500ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

26/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه چهارم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

552.5ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

17/07/1397جزئیات