آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 87متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

2.7ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه همکف-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 10.5ميليون

900ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

11/12/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 87متر- 1خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

870ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

10/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز اصلاح نژ...

طبقه اول-زيربنا 81متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 5.8ميليون

470ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

07/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5.9ميليون

590ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

07/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 90متر- 1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

720ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

03/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز

620ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

05/10/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 100مترجنوبی-قیمت متر مربع 15ميليون

1.5ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

28/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

15ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/11/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو نبش جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

15ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

20/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 3ميليون

300ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

12/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 87متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

2.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

10/08/1397جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه چهارم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5ميليون

500ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

26/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه چهارم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

552.5ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

17/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه ششم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

520ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

29/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانیشرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.75ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.75ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

21/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

طبقه چهارم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

270ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

01/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز بعثت

طبقه همکف-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

585ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

09/04/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 76متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4ميليون

304ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

05/04/1397جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 2.8ميليون

250ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

30/03/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 5تومان

500ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

30/03/1397جزئیات