آپارتمان متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 70مترجنوبی-سن بنا 16سال

240م رهن 100ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

27/10/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 12سال

130م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

18/10/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 70مترجنوبی-سن بنا 8سال

20م رهن 3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

13/10/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه همکف-زيربنا 65مترجنوبی-سن بنا 9سال

135م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

06/10/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

-طبقه دوم-زيربنا 70مترشمالی

50م رهن 3م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

01/10/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه زیرزمین-زيربنا 70متر- نوساز

250م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

26/09/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه زیرزمین-زيربنا 75مترجنوبی-سن بنا 10سال

20م رهن 4م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

01/08/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 55مترجنوبی-سن بنا 10سال

100م رهن 800ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

29/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه چهارم-زيربنا 70مترغربی-سن بنا 6سال

200م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

28/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری جن...

-طبقه اول-زيربنا 66متر

130م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

22/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه پنجم-زيربنا 75مترجنوبی

10م رهن 2م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

15/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه هشتم-زيربنا 70متر

125م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 6سال

40م رهن 900ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

13/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

-طبقه سوم-زيربنا 70متر

12.5م رهن 1.75م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

09/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 70مترجنوبی-سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 25ميليون

1.75ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

05/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 65متر-سيستم نقشه آپارتمانیجنوبی-سن بنا 25سال

40م رهن 3.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

31/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه همکف-زيربنا 60متر-سن بنا 10سال

180م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

22/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

30م رهن 2.4م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

20/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

طبقه اول-زيربنا 70متردرب از ساختمان-سن بنا 10سال

70م رهن 2.7م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

19/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز هوابرد

طبقه سوم-زيربنا 70مترشمالی جنوبی دو کله-سن بنا 4سال

55م رهن 850ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

17/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز رحمت ابا...

طبقه زیرزمین-زيربنا 75متر-سن بنا 2سال

220م رهن 500ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

29/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانیجنوبی- نوساز

160م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

19/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 12سال

25م رهن 1.7م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

30/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه سوم-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 25سال

50م رهن 200ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

25/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه همکف-زيربنا 75متر- 1خوابه درب از ساختمان

35م رهن 3.5م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

25/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه

100م رهن
املاک کاوش09128852818 - 0

13/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه همکف-زيربنا 55متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

140م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

10/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه همکف-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی

100م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

09/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانیشرقی-سن بنا 30سال

30م رهن 4م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

31/05/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه همکف-زيربنا 60متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 3سال

110م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

17/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه سوم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه 4طبقه- 1خوابه

88م رهن 10ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

05/09/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 70متر-سيستم نقشه سه طبقه- 1خوابه -سن بنا 5سال

65م رهن 100ت اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

03/09/1397جزئیات