خانه متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 250متر-سيستم نقشه یک طبقه- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال

1.5ميليارد
املاک مدرن09171162336

30/04/1398جزئیات

خانه شیراز رازی

زيربنا 270متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال

1.2ميليارد
املاک مدرن09171162336

25/04/1398جزئیات

خانه شیراز فدک

زيربنا 400متر-سيستم نقشه دوطبقه- 7خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال

2.7ميليارد
املاک مدرن09171162336

18/04/1398جزئیات

خانه شیراز ایثار

طبقه اول-زيربنا 380متر-سيستم نقشه یک طبقه- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال

2.4ميليارد
املاک مدرن09171162336

11/04/1398جزئیات

خانه شیراز دلاوران بسیج...

زيربنا 300متر-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال

1ميليارد
املاک مدرن09171162336

30/03/1398جزئیات

خانه شیراز فضل اباد

زيربنا 550متر-سيستم نقشه دوطبقه- 6خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال

400م رهن
املاک مدرن09171162336

29/03/1398جزئیات

خانه شیراز رازی

زيربنا 330متر-سيستم نقشه دوطبقه- 6خوابه درب از ساختمان-سن بنا 25سال

400م رهن
املاک مدرن09171162336

21/03/1398جزئیات

خانه شیراز فدک

زيربنا 270متر-سيستم نقشه دوطبقه- 5خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال

1.35ميليارد
املاک مدرن09171162336

16/03/1398جزئیات

خانه شیراز فدک

زيربنا 260متر-سيستم نقشه دوطبقه- 2خوابه -سن بنا 20سال

150م رهن
املاک مدرن09171162336

04/03/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار رحمت

زيربنا 250متر- 4خوابه دو بر-سن بنا 30سال

2.3ميليارد
املاک مدرن09171162336

28/02/1398جزئیات

خانه شیراز فضل اباد

زيربنا 300متر-سيستم نقشه یک طبقه- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال

3.25ميليارد
املاک مدرن09171162336

24/02/1398جزئیات

خانه شیراز فدک

زيربنا 250متر- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

3ميليارد
املاک مدرن09171162336

26/02/1398جزئیات

خانه شیراز رازی

زيربنا 380متر-سيستم نقشه دوطبقه- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

1.6ميليارد
املاک مدرن09171162336

23/02/1398جزئیات

خانه شیراز فدک

طبقه اول-زيربنا 300متر-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه شمالی-سن بنا 30سال

2.2ميليارد
املاک مدرن09171162336

10/02/1398جزئیات

خانه شیراز شریف

زيربنا 300متر-سيستم نقشه یک طبقه- 3خوابه سه نبش-سن بنا 30سال

2.5ميليارد
املاک مدرن09171162336

09/02/1398جزئیات

خانه شیراز هرمزگان

-زيربنا 210متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از حیاط

950ميليون
املاک مدرن09171162336

25/01/1398جزئیات

خانه شیراز ظریف

زيربنا 216متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 20سال

695ميليون
املاک مدرن09171162336

24/01/1398جزئیات

خانه شیراز شریف

زيربنا 250متر-سيستم نقشه یک طبقه- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال

2.2ميليارد
املاک مدرن09171162336

07/12/1397جزئیات

خانه شیراز ایثار

زيربنا 230متر-سيستم نقشه یک طبقه- 4خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 25سال

2.1ميليارد
املاک مدرن09171162336

23/10/1397جزئیات