آپارتمان متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز هرمزگان

طبقه اول-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

825ميليون
املاک مدرن09171162336

26/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز رازی

طبقه اول-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

860ميليون
املاک مدرن09171162336

24/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فضل اباد...

-طبقه دوم-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه جنوبی

1.2ميليارد
املاک مدرن09171162336

11/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هرمزگان

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه سه طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

120م رهن
املاک مدرن09171162336

08/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک ولی...

-طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه جنوبی

825ميليون
املاک مدرن09171162336

03/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه دوم-زيربنا 157متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

820ميليون
املاک مدرن09171162336

02/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ظریف

طبقه پنجم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز

785ميليون
املاک مدرن09171162336

01/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه دوم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

850ميليون
املاک مدرن09171162336

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه سوم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه

790ميليون
املاک مدرن09171162336

11/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه چهارم-زيربنا 152متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال

915ميليون
املاک مدرن09171162336

08/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز شریف

طبقه اول-زيربنا 155متر-سيستم نقشه 5طبقه- 3خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 5.3تومان

املاک مدرن09171162336

07/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه چهارم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز

830ميليون
املاک مدرن09171162336

29/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه 6طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

800ميليون
املاک مدرن09171162336

28/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فضل اباد...

طبقه چهارم-زيربنا 152متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه جنوبی- نوساز

835ميليون
املاک مدرن09171162336

24/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فضل اباد...

طبقه اول-زيربنا 170متر-سيستم نقشه 6طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز

1.1ميليارد
املاک مدرن09171162336

23/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ظریف

طبقه اول-زيربنا 156متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

510ميليون
املاک مدرن09171162336

23/11/1397جزئیات