آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز فدک

طبقه اول-زيربنا 123متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

120م رهن
املاک مدرن09171162336

31/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه دوم-زيربنا 121متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه -سن بنا 4سال

665ميليون
املاک مدرن09171162336

29/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه چهارم-زيربنا 121متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

665ميليون
املاک مدرن09171162336

26/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک ولی...

طبقه اول-زيربنا 117متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

724ميليون
املاک مدرن09171162336

26/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه چهارم-زيربنا 124متر-سيستم نقشه 6طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

720ميليون
املاک مدرن09171162336

24/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هرمزگان

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-قیمت متر مربع 5ميليون

املاک مدرن09171162336

18/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه ششم-زيربنا 101متر-سيستم نقشه 6طبقه- 2خوابه شرقی-سن بنا 1سال

530ميليون
املاک مدرن09171162336

18/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ظریف

-طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه جنوبی

535ميليون
املاک مدرن09171162336

16/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه چهارم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی- نوساز

600ميليون
املاک مدرن09171162336

15/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه اول-زيربنا 122متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 5سال

625ميليون
املاک مدرن09171162336

12/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه اول-زيربنا 121متر-سيستم نقشه 6طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

630ميليون
املاک مدرن09171162336

11/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هرمزگان

طبقه چهارم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه جنوبی- نوساز

605ميليون
املاک مدرن09171162336

10/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

طبقه دوم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 13ط- 2خوابه شمالی-سن بنا 25سال

400ميليون
املاک مدرن09171162336

09/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

605ميليون
املاک مدرن09171162336

09/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

-طبقه چهارم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی

605ميليون
املاک مدرن09171162336

06/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هرمزگان

طبقه اول-زيربنا 113متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه جنوبی- نوساز

600ميليون
املاک مدرن09171162336

06/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه چهارم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی- نوساز

545ميليون
املاک مدرن09171162336

02/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فضل اباد...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی- نوساز

715ميليون
املاک مدرن09171162336

02/04/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه چهارم-زيربنا 124متر-سيستم نقشه 6طبقه- 3خوابه غربی- نوساز

620ميليون
املاک مدرن09171162336

29/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ایثار

طبقه دوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

700ميليون
املاک مدرن09171162336

27/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فضل اباد...

طبقه اول-زيربنا 108متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

640ميليون
املاک مدرن09171162336

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه سوم-زيربنا 114متر-سيستم نقشه 6طبقه- 2خوابه شرقی-سن بنا 2سال

630ميليون
املاک مدرن09171162336

26/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هرمزگان

طبقه اول-زيربنا 116متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 1سال

640ميليون
املاک مدرن09171162336

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه سوم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال

750ميليون
املاک مدرن09171162336

25/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه چهارم-زيربنا 124متر-سيستم نقشه 6طبقه- 3خوابه غربی-سن بنا 1سال

680ميليون
املاک مدرن09171162336

23/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

660ميليون
املاک مدرن09171162336

22/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه چهارم-زيربنا 124متر-سيستم نقشه 6طبقه- 3خوابه غربی-سن بنا 1سال

720ميليون
املاک مدرن09171162336

21/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فضل اباد...

طبقه اول-زيربنا 121متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

635ميليون
املاک مدرن09171162336

20/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه پنجم-زيربنا 125متر-سيستم نقشه 5طبقه- 2خوابه جنوبی- نوساز

820ميليون
املاک مدرن09171162336

17/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هرمزگان

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی-سن بنا 5سال

550ميليون
املاک مدرن09171162336

16/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ظریف

-طبقه چهارم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه جنوبی

600ميليون
املاک مدرن09171162336

15/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه چهارم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی-سن بنا 2سال

10م رهن 1.6ت اجاره
املاک مدرن09171162336

08/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هرمزگان

-طبقه اول-زيربنا 108متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی

510ميليون
املاک مدرن09171162336

07/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز شریف

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه جنوبی- نوساز

670ميليون
املاک مدرن09171162336

07/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هرمزگان

طبقه دوم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

550ميليون
املاک مدرن09171162336

07/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فضل اباد...

طبقه چهارم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

605ميليون
املاک مدرن09171162336

02/03/1398جزئیات

آپارتمان شیراز رازی

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 2خوابه شمالی-سن بنا 20سال

515ميليون
املاک مدرن09171162336

30/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ظریف

طبقه پنجم-زيربنا 121متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

544ميليون
املاک مدرن09171162336

30/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه چهارم-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی- نوساز

696ميليون
املاک مدرن09171162336

29/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

زيربنا 120متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

85م رهن
املاک مدرن09171162336

28/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه دوم-زيربنا 102متر-سيستم نقشه 5طبقه- 1خوابه شرقی-سن بنا 1سال

600ميليون
املاک مدرن09171162336

28/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه سوم-زيربنا 123متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

615ميليون
املاک مدرن09171162336

25/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فضل اباد...

طبقه سوم-زيربنا 103متر-سيستم نقشه سه طبقه- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

570ميليون
املاک مدرن09171162336

24/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه ششم-زيربنا 103متر-سيستم نقشه 6طبقه- 2خوابه شمالی- نوساز

600ميليون
املاک مدرن09171162336

24/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه چهارم-زيربنا 124متر-سيستم نقشه 6طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز

685ميليون
املاک مدرن09171162336

22/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه 4طبقه- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5تومان

550ميليون
املاک مدرن09171162336

18/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هرمزگان

طبقه دوم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

460ميليون
املاک مدرن09171162336

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار رح...

طبقه اول-زيربنا 102متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

430ميليون
املاک مدرن09171162336

10/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فدک

طبقه چهارم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال

577ميليون
املاک مدرن09171162336

09/02/1398جزئیات

آپارتمان شیراز هرمزگان

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

600ميليون
املاک مدرن09171162336

08/02/1398جزئیات