مغازه فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز ارم

زيربنا 250متر- 4خوابه - نوساز

20ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

مغازه شیراز باغشاه

-زيربنا 315متر

20ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-طبقه چهارم-زيربنا 33متر

30م رهن 5م اجاره
املاک مهرگان07136261036

29/01/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

زيربنا 19متر-قیمت متر مربع 112تومان

3.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

مغازه شیراز بعثت

زيربنا 46متر-قیمت متر مربع 70ميليون

4.83ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1398جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

طبقه همکف-زيربنا 300مترشمالی- نوساز -قیمت متر مربع 60ميليون

22.5ميليارد
املاک مهرگان07136261036

29/01/1398جزئیات

مغازه شیراز ارم

زيربنا 420متر-قیمت متر مربع 70ميليون

29.4ميليارد
املاک اشکان07132292970

28/01/1398جزئیات

مغازه شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 120متر-قیمت متر مربع 65ميليون

4.16ميليارد
املاک اشکان07132292970

28/01/1398جزئیات

مغازه شیراز چمران

-طبقه نخست-زيربنا 400متر- 2خوابه جنوبی

املاک اشکان07132292970

28/01/1398جزئیات

مغازه شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 120متر-قیمت متر مربع 65ميليون

7.8ميليارد
املاک اشکان07132292970

28/01/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه اول-زيربنا 39متر-قیمت متر مربع 40ميليون

1.56ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1398جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

طبقه همکف-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 40ميليون

1.44ميليارد
املاک یکتا38262351-382549

28/01/1398جزئیات

مغازه شیراز سفیر جنوبی

760ميليون
املاک یکتا38262351-382549

28/01/1398جزئیات

مغازه شیراز همت شمالی

زيربنا 130متر-قیمت متر مربع 27ميليون

3.51ميليارد
07136307140

28/01/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-طبقه همکف-زيربنا 70متر

100م رهن 12م اجاره
املاک مهرگان07136261036

27/01/1398جزئیات

مغازه شیراز ابیاری

1خوابه

140م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

27/01/1398جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

450ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

27/01/1398جزئیات

مغازه شیراز زند

-زيربنا 30متر

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

26/01/1398جزئیات

مغازه اطلسی

سن بنا 20سال

1.75ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

مغازه شیراز فلکه فخرآبا...

-زيربنا 480متر

5ميليارد
املاک اشکان07132292970

26/01/1398جزئیات

مغازه شیراز فدک

-زيربنا 63متر

2.6ميليارد
املاک مدرن09171162336

26/01/1398جزئیات

مغازه شیراز هرمزگان

-زيربنا 30متر

850ميليون
املاک مدرن09171162336

24/01/1398جزئیات

مغازه شیراز فضل اباد

و بر-قیمت متر مربع 35تومان

1.9ميليارد
املاک مدرن09171162336

29/11/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه اول-زيربنا 35متر- نوساز

150م رهن 3م اجاره
املاک مهرگان07136261036

14/04/1396جزئیات

مغازه شیراز صنایع

طبقه همکف-زيربنا 95متر-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 60ميليون

7.3ميليارد
07136307140

24/01/1398جزئیات

مغازه شیراز رحمت

زيربنا 30متر-قیمت متر مربع 25ميليون

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

سن بنا 18سال

1.45ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

24/01/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

24/01/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

440ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/01/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

3خوابه

850ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

22/01/1398جزئیات

مغازه شیراز باغ حوض

-زيربنا 13متر

95م رهن
املاک زمانپور شعبه یک38420016

24/01/1398جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

جنوبی

800ميليون
املاک یکتا38262351-382549

24/01/1398جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

-طبقه همکف-زيربنا 18متر

2ميليارد
املاک اشکان07132292970

24/01/1398جزئیات

مغازه شیراز زرهی

طبقه زیرزمین-زيربنا 50متر-قیمت متر مربع 30ميليون

4ميليارد
املاک اشکان07132292970

24/01/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه همکف-زيربنا 22متر-قیمت متر مربع 55تومان

1.21ميليارد
املاک خوش منظر07136305317

22/01/1398جزئیات

مغازه شیراز قصردشت

قیمت متر مربع 32.2ميليون

35ميليارد
07136307140

22/01/1398جزئیات

مغازه شیراز قدمگاه

املاک زمانپور شعبه یک38420016

22/01/1398جزئیات

مغازه امیرکبیر

زيربنا 205متردو نبش-قیمت متر مربع 20.6ميليون

5.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

مغازه شیراز

زيربنا 130مترشرقی-قیمت متر مربع 55ميليون

7.15ميليارد
املاک اشکان07132292970

22/01/1398جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

1خوابه

املاک زمانپور شعبه یک38420016

21/01/1398جزئیات

مغازه شیراز فخرآباد

-زيربنا 145متر

1.8ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/01/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 28متر-سن بنا 2سال

1ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/01/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

سن بنا 3سال

400ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/01/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

و نبش-سن بنا 8سال

550ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/01/1398جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/01/1398جزئیات

مغازه شیراز سفیر شمالی

-زيربنا 45متر

920ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/01/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

طبقه همکف- 2خوابه

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/01/1398جزئیات

مغازه شیراز مطهری جنوبی...

580ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/01/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-طبقه زیر زمین

350ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

20/01/1398جزئیات

مغازه شیراز زند

-طبقه دوم

690ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/01/1398جزئیات