مغازه فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز فرگاز

-زيربنا 40متر

20م رهن 3.5م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/10/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-طبقه همکف-زيربنا 19متر

850ميليون
املاک 1136475273

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

-زيربنا 30متر

املاک 1136475273

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 155متر

املاک 1136475273

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 27متر- 1خوابه

880ميليون
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

زيربنا 33متر- نوساز

83ميليون
املاک 1136475273

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 28متر- 2خوابه

1.95ميليارد
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

طبقه همکف-زيربنا 21متر- 1خوابه

430ميليون
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

مغازه شیراز همت جنوبی

زيربنا 64متر-سن بنا 10سال

املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 25متر-سن بنا 30سال

1ميليارد
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

مغازه شیراز خیرات

طبقه زیرزمین-زيربنا 127متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 9.45ميليون

املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

زيربنا 48متر-سن بنا 30سال

1.4ميليارد
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

مغازه شیراز سیاحتگر

1.2ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز زند

قیمت متر مربع 50ميليون

4.25ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه سوم-قیمت متر مربع 30ميليون

1.08ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

زيربنا 165متر-قیمت متر مربع 40ميليون

6.6ميليون
املاک یکتا-38254992-38262

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 27متر

1.2ميليارد
36281840

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه سوم-زيربنا 30متر- نوساز -قیمت متر مربع 65ميليون

1.755ميليارد
36281840

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

قیمت متر مربع 65ميليون

1.82ميليارد
کلبه سفید09380727370

25/10/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

قیمت متر مربع 65ميليون

1.495ميليارد
کلبه سفید09380727370

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز چمران

زيربنا 182متر- نوساز -قیمت متر مربع 55.5ميليون

کلبه سفید09380727370

26/09/1398جزئیات

مغازه شیراز صنایع

قیمت متر مربع 45ميليون

کلبه سفید09380727370

10/09/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه همکف-زيربنا 35متر-سن بنا 10سال

1.1ميليارد
کلبه سفید09380727370

03/09/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 36متر-سن بنا 8سال

100م رهن 2.5م اجاره
کلبه سفید09380727370

03/09/1398جزئیات

مغازه شیراز مجتمع تجاری...

طبقه همکف-زيربنا 23متر-قیمت متر مربع 18.5ميليون

10م رهن 1.5م اجاره
کلبه سفید09380727370

29/08/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه همکف-زيربنا 108متر-سيستم نقشه آپارتمانی-سن بنا 4سال

140م رهن
کلبه سفید09380727370

23/08/1398جزئیات

مغازه شیراز تاچارا

زيربنا 300متر- نوساز -قیمت متر مربع 40ميليون

21ميليارد
کلبه سفید09380727370

02/08/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

طبقه همکف-زيربنا 50متر- نوساز -قیمت متر مربع 31ميليون

1.55ميليارد
کلبه سفید09380727370

07/07/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 30متر

5.4ميليارد
کلبه سفید09380727370

31/06/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرال

کلبه سفید09380727370

27/07/1396جزئیات

مغازه شیراز

طبقه همکف-زيربنا 48متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 42ميليون

2ميليارد
کلبه سفید09380727370

28/06/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

1.5ميليارد
کلبه سفید09380727370

04/03/1395جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-طبقه همکف-زيربنا 25متر

1.5ميليارد
کلبه سفید09380727370

05/02/1395جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه زیرزمین-زيربنا 21متر-قیمت متر مربع 70ميليون

1.47ميليارد
کلبه سفید09380727370

02/08/1398جزئیات

مغازه شیراز صنایع

طبقه همکف-زيربنا 150متر-قیمت متر مربع 15ميليون

کلبه سفید09380727370

18/08/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 38متر

کلبه سفید09380727370

27/08/1394جزئیات

مغازه شیراز شهرک گلستان...

طبقه اول-زيربنا 75متر- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

937.5ميليون
کلبه سفید09380727370

03/05/1395جزئیات

مغازه شیراز تاچارا

-زيربنا 150متر

100م رهن 13م اجاره
کلبه سفید09380727370

26/05/1393جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 105متر-قیمت متر مربع 9ميليون

950ميليون
کلبه سفید09380727370

28/06/1398جزئیات

مغازه شیراز بربلوار جمه...

طبقه همکف-زيربنا 75متر- نوساز

200م رهن 7م اجاره
املاک اشکان07132292970

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 125متر

11.875ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز سفیر جنوبی

-زيربنا 28متر

36281840

26/10/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 50متر

1.4ميليارد
املاک اشکان07132292970

25/10/1398جزئیات

مغازه شیراز چهارراه سین...

-زيربنا 20متر

70م رهن
املاک زمانپور شعبه یک38420016

25/10/1398جزئیات

مغازه شیراز چهارراه سین...

-زيربنا 20متر

450ميليون
املاک زمانپور شعبه یک38420016

25/10/1398جزئیات

مغازه شیراز پاسارگاد شر...

-زيربنا 60متر

3ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

25/10/1398جزئیات

مغازه شیراز پاسارگارد غ...

زيربنا 60متر-قیمت متر مربع 50ميليون

3ميليارد
املاک یکتا-38254992-38262

25/10/1398جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

600م رهن
املاک 1136475273

24/10/1398جزئیات

مغازه شیراز بعثت

زيربنا 83متر-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 95ميليون

7.885ميليارد
املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

زيربنا 40متر-سن بنا 30سال

املاک 1136475273

24/10/1398جزئیات