زمین مسکونی فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین مسکونی شیراز ستارخ...

رب از ساختمان-قیمت متر مربع 14ميليون

8.57ميليارد
املاک مهرگان07136261036

28/01/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز قصردش...

قیمت متر مربع 30ميليون

87ميليارد
املاک خوش منظر07136305317

19/01/1398جزئیات

زمین مسکونی شیراز فرهنگ...

املاک خوش منظر07136305317

23/12/1397جزئیات

زمین مسکونی شیراز معالی...

قیمت متر مربع 1.7ميليون

7.021ميليون
املاک خوش منظر07136305317

04/12/1397جزئیات

زمین مسکونی شیراز پاسدا...

زيربنا 3500متر-سيستم نقشه 7طبقه-قیمت متر مربع 5ميليون

18ميليارد
املاک رابین36266858

02/12/1397جزئیات

زمین مسکونی شیراز شهرک ...

طبقه اول-زيربنا 175متر-سيستم نقشه دوطبقه- 5خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 6ميليون

1.2ميليارد
املاک رابین36266858

23/11/1397جزئیات