آپارتمان فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز قصردشت ش...

طبقه اول-زيربنا 220متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.64ميليارد
mosharekat36293366--36293

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه نخست-زيربنا 80متر- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 20سال

465ميليون
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری جن...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شرقی-سن بنا 20سال

570ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 117متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.17ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه اطل...

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون

1.485ميليارد
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه نخست-زيربنا 70متر- 1خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

560ميليون
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه دوم-زيربنا 210متر-سيستم نقشه 4طبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

2.73ميليارد
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

900ميليون
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز

طبقه نخست-زيربنا 140متر- 3خوابه دو نبش جنوبی-قیمت متر مربع 10ميليون

1.4ميليارد
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه پنجم-زيربنا 145متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال

1.55ميليارد
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه سوم-زيربنا 64متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 12سال

430ميليون
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه نخست-زيربنا 175متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

300م رهن
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چهار راه...

-طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله

110م رهن
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه نخست-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال

130م رهن
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 30سال

78م رهن
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 165متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال

100م رهن
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه سوم-زيربنا 130متر- 3خوابه -سن بنا 12سال

250م رهن
املاک اشکان07132292970

11/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه ششم-زيربنا 180متر- 3خوابه غربی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.942ميليارد
07136392091

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

طبقه سوم-زيربنا 157متر- 3خوابه شرقی جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

1.1ميليارد
07136392091

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

طبقه نهم-زيربنا 131متر- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 7ميليون

820ميليون
07136392091

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 158متر- 3خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.027ميليارد
07136392091

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

862ميليون
07136392091

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

طبقه سوم-زيربنا 90متر- 1خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 8تومان

650ميليون
07136392091

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

طبقه یازدهم-زيربنا 158متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 6.329ميليون

1ميليارد
07136392091

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

طبقه ششم-زيربنا 130متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 7ميليون

800ميليون
07136392091

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

طبقه دوم-زيربنا 155متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

1.55ميليارد
07136392091

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

145م رهن
07136392091

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه چهارم-زيربنا 170متر- 3خوابه شمالی غربی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 5.3ميليون

900ميليون
07136392091

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه ششم-زيربنا 113متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 5.9ميليون

670ميليون
07136307140

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصردشت

طبقه همکف-زيربنا 257متر- 3خوابه درب از ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 23ميليون

5.911ميليارد
07136307140

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری شم...

طبقه اول-زيربنا 171متر- 3خوابه شمالی جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

2.565ميليارد
07136307140

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه چهارم-زيربنا 91متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 4سال

625ميليون
املاک زمانپور شعبه یک38420016

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 4سال

2.6ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه ششم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.402ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-سن بنا 1سال

1ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 170متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

2ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 12.5ميليون

1.55ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز

400م رهن
املاک کاوش09128852818 - 0

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12.8ميليون

1.75ميليارد
کوبه07136283008

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه سوم-زيربنا 210متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.52ميليون
کوبه07136283008

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 106متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 8.6ميليون

920ميليون
کوبه07136283008

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز گلدشت حا...

طبقه همکف-زيربنا 146متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

کوبه07136283008

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه اول-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 4خوابه غربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.3ميليارد
کوبه07136283008

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز میرزایی ...

طبقه چهارم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

3.6ميليارد
کوبه07136283008

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

کوبه07136283008

31/05/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 210متر

35ميليارد
کوبه07136283008

31/05/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 195متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 13ميليون

2.55ميليارد
کوبه07136283008

31/05/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه همکف-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

2.8ميليارد
کوبه07136283008

31/05/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 17ميليون

1.7ميليارد
کوبه07136283008

31/05/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سینما سع...

طبقه سوم-زيربنا 82متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

500ميليون
کوبه07136283008

30/05/1398جزئیات