آپارتمان فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه سوم-زيربنا 117متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

877ميليون
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

زيربنا 400متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 22تومان

8.8ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

زيربنا 270متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 22تومان

5.94ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز یزدانمهر...

طبقه پنجم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما رومی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 14تومان

2.8ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز تپه تلوی...

طبقه نخست-زيربنا 131متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 9ميليون

1.179ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه نخست-زيربنا 143متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 7.5تومان

1.072ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه ششم-زيربنا 130متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6ميليون

858ميليون
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه همکف-زيربنا 185متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

2.437ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه سوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 14تومان

3ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه نخست-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8ميليون

1.44ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان فلکه گاز

طبقه ششم-زيربنا 150متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 10ميليون

1.63ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 120متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 11سال

740ميليون
املاک هفت 738300300--38212

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه نخست-زيربنا 205متر- 3خوابه جنوبی- نوساز

2ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بر میدان...

طبقه نخست-زيربنا 215متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.725ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه سوم-زيربنا 140متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه نخست-زيربنا 170متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.71ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه نخست-زيربنا 130متر- 3خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

1.625ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه همکف-زيربنا 240متر- 3خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12.5ميليون

3.125ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان ارم-جهاد

طبقه نخست-زيربنا 290متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

4.06ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان ارم-جهاد

طبقه همکف-زيربنا 250متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 14ميليون

3.5ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه نخست-زيربنا 170متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 12ميليون

2.28ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 7ميليون

700ميليون
Bistoon07136306600

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 190متر- 3خوابه

Bistoon07136306600

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

طبقه چهارم-زيربنا 218متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 8سال

2ميليارد
Bistoon07136306600

24/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه دوم-زيربنا 300متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر- نوساز

700م رهن
Bistoon07136306600

23/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه

110م رهن
Bistoon07136306600

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

طبقه همکف-زيربنا 155متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 5.5ميليون

852.5ميليون
Bistoon07136306600

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 198متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 6سال

1.8ميليارد
Bistoon07136306600

22/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه سوم-زيربنا 133متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه تک واحدی-سن بنا 7سال

900ميليون
املاک یکتا38262351-382549

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

طبقه سوم-زيربنا 114متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

760ميليون
املاک یکتا38262351-382549

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

طبقه چهارم-زيربنا 115متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 5.3ميليون

609ميليون
املاک یکتا38262351-382549

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر جنو...

طبقه دوم-زيربنا 117متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی-سن بنا 9سال

460ميليون
املاک یکتا38262351-382549

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.4تومان

770ميليون
املاک یکتا38262351-382549

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

طبقه دوم-زيربنا 126متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه غربی-سن بنا 5سال

850ميليون
املاک یکتا38262351-382549

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

طبقه چهارم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

540ميليون
املاک یکتا38262351-382549

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز 20متری ا...

طبقه سوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز

790ميليون
املاک یکتا38262351-382549

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه نخست-زيربنا 160متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 6ميليون

1.05ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باغشاه

طبقه نخست-زيربنا 205متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 11ميليون

2.255ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چهارراه ...

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

3.2ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چهارراه ...

طبقه چهارم-زيربنا 400مترشمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

4ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز خیابان ج...

طبقه سوم-زيربنا 230متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

3.68ميليارد
املاک اشکان07132292970

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

1.84ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

13/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 160متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان- نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

1.84ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

13/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز رحمت ابا...

طبقه همکف-زيربنا 185متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

2.035ميليارد
املاک هفت 738300300--38212

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف ابا...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.4ميليون
املاک هفت 738300300--38212

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف ابا...

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 4خوابه شرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

2.4ميليون
املاک هفت 738300300--38212

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه اول-زيربنا 131متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.245ميليارد
املاک مهرگان07136261036

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 250متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 12ميليون

2.75ميليارد
املاک مهرگان07136261036

31/01/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

1.42ميليارد
مسكن زمانپور07138302885---0

31/01/1398جزئیات