آپارتمان رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز گلدشت

طبقه چهارم-زيربنا 110متر-سيستم نقشه کاغذ/پرده/- 2خوابه جنوبی-سن بنا 13سال

225م رهن
07136392091

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه کاغذ/- 2خوابه -سن بنا 3سال

250م رهن
07136392091

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جبل الد...

طبقه ششم-زيربنا 126متر-سيستم نقشه کاغذ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

250م رهن
07136392091

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه استخر/جکوزی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

150م رهن 6م اجاره
07136392091

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 115متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 11سال

220م رهن
07136392091

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک محم...

طبقه چهارم-زيربنا 86متر-سيستم نقشه هود/گاز/پکیج- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال

200م رهن
07136392091

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز دینکان

طبقه همکف-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

200م رهن
املاک متداول07136244295

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز دینکان

طبقه سوم-زيربنا 122متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگشرقی-غربی-سن بنا 3سال

220م رهن
املاک متداول07136244295

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه سوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال

170م رهن
املاک متداول07136244295

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

200م رهن 300ت اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 110متر-نما سنگ- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 2سال

190م رهن 2.5م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

260م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 13.853ميليون

1.51ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

40م رهن 2.7م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

طبقه اول-زيربنا 142متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

85م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر جنو...

طبقه چهارم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

155م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 20سال

240م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه دوم-زيربنا 110متر-نما سنگ- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 4سال

150م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

155م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه - نوساز

350م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگاد...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

110م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار مد...

طبقه دوم-زيربنا 126متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

150م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگاد...

طبقه دوم-زيربنا 142متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 3سال

180م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه اول-زيربنا 119متر- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7.479ميليون

890ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر جنو...

طبقه دوم-زيربنا 106متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

170م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار عد...

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

160م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرصت شیر...

طبقه چهارم-زيربنا 86متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.941ميليون

420ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگاد...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

50م رهن 1.4م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار سر...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

100م رهن 500ت اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر جنو...

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

180م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زند

طبقه چهارم-زيربنا 110متر-نما ترکیبی- 3خوابه - نوساز

400م رهن 70م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرگری

طبقه سوم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

295م رهن 450ت اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرصت شیر...

طبقه دوم-زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 7سال

80م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه چهارم-زيربنا 86متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

200م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه چهارم-زيربنا 105متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

200م رهن 1م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف ابا...

طبقه اول-زيربنا 115متر- 2خوابه غربی- نوساز

60م رهن 5م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان سفیر جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 15سال

100م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار عد...

طبقه اول-زيربنا 70متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

125م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چهار راه...

طبقه اول-زيربنا 170متر- 3خوابه

400م رهن 70ت اجاره
Bistoon07136306600

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک اری...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی شرقی-سن بنا 2سال

200م رهن
املاک کاوش09128852818 - 0

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز لاله

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

140م رهن
املاک شهر36498534

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز انقلاب

-طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان

120م رهن 300ت اجاره
املاک شهر36498534

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فخرآباد

طبقه دوم-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه

70م رهن
املاک شهر36498534

09/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز انقلاب

-طبقه دوم-زيربنا 84متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از ساختمان

22م رهن 2م اجاره
املاک شهر36498534

05/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه چهارم-زيربنا 240متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

100م رهن 8م اجاره
املاک اشکان07132292970

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ساحلی غر...

طبقه همکف-زيربنا 160متر- 3خوابه شمالی-سن بنا 9سال

400م رهن
املاک اشکان07132292970

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه ششم-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال

270م رهن
املاک اشکان07132292970

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ساحلی غر...

طبقه ششم-زيربنا 130متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 9سال

190م رهن 1.7م اجاره
املاک اشکان07132292970

14/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه نخست-زيربنا 115متر- 2خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 10سال

300م رهن
املاک اشکان07132292970

12/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه نهم-زيربنا 109متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

300م رهن
Bistoon07136306600

15/04/1399جزئیات