آپارتمان رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز فلکه گاز...

طبقه پنجم-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

100م رهن 1م اجاره
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه نخست-زيربنا 90متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 8سال

20م رهن 1.8م اجاره
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه نخست-زيربنا 175متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 7سال

300م رهن
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چهار راه...

-طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله

110م رهن
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه نخست-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال

130م رهن
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 30سال

78م رهن
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

30م رهن 3م اجاره
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 165متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال

100م رهن
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه چهارم-زيربنا 160متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 15سال

100م رهن 2.2ت اجاره
املاک اشکان07132292970

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه چهارم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شرقی غربی دو کله-سن بنا 12سال

50م رهن 5ت اجاره
املاک اشکان07132292970

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه زیرزمین-زيربنا 300متر-سيستم نقشه سه طبقه- 4خوابه -سن بنا 2سال

50م رهن 10ت اجاره
املاک اشکان07132292970

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه سوم-زيربنا 130متر- 3خوابه -سن بنا 12سال

250م رهن
املاک اشکان07132292970

11/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 155متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال

280م رهن 600ت اجاره
07136392091

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

145م رهن
07136392091

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه چهارم-زيربنا 170متر- 3خوابه شمالی غربی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 5.3ميليون

900ميليون
07136392091

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه اول-زيربنا 235متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

80م رهن 5.8م اجاره
07136392091

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصردشت

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 5سال

100م رهن 5.5م اجاره
07136307140

03/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال

70م رهن 1.6م اجاره
املاک کاوش09128852818 - 0

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 165متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی- نوساز

400م رهن
املاک کاوش09128852818 - 0

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

جنوبی

30م رهن 7.5م اجاره
کوبه07136283008

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز گلدشت حا...

طبقه همکف-زيربنا 146متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

کوبه07136283008

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 7سال

50م رهن 4.5م اجاره
کوبه07136283008

31/05/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زند

طبقه دوم-زيربنا 155متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 7سال

250م رهن
کوبه07136283008

28/05/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه چهارم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

350م رهن
کوبه07136283008

27/05/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه زیرزمین-زيربنا 70متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

100م رهن 9.5ت اجاره
کوبه07136283008

26/05/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سیاحتگر

طبقه سوم-زيربنا 119متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 2سال

110م رهن 1.4م اجاره
کوبه07136283008

24/05/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

طبقه سوم-زيربنا 119متر- 3خوابه -سن بنا 20سال

150م رهن
کوبه07136283008

22/05/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

کوبه07136283008

22/05/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

50م رهن 2م اجاره
کوبه07136283008

22/05/1398جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا0(...

طبقه دوم-زيربنا 103متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

110م رهن 650ت اجاره
Bistoon07136306600

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه پنجم-زيربنا 111متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

120م رهن
Bistoon07136306600

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 170متر- 3خوابه - نوساز

310م رهن
املاک اشکان07132292970

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز کوی دانش...

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 8سال

15م رهن 2م اجاره
املاک اشکان07132292970

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز دانشگاه

-طبقه دوم-زيربنا 130متر- 1خوابه درب از حیاط و ساختمان

35م رهن 1.6م اجاره
املاک اشکان07132292970

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 4خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 13سال

30م رهن 3.5م اجاره
املاک اشکان07132292970

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه زیرزمین-زيربنا 210متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 9سال

60م رهن 2.6م اجاره
املاک اشکان07132292970

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز نیایش

طبقه دوم-زيربنا 220متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله-سن بنا 10سال

350م رهن
املاک اشکان07132292970

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

-طبقه اول-زيربنا 158متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه شمالی جنوبی دو کله

300م رهن
املاک شهر36498534

30/05/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

طبقه چهارم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 5سال

170م رهن
املاک شهر36498534

23/05/1398جزئیات

آپارتمان شیراز مید ان م...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

120م رهن 800ت اجاره
07136392091

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

50م رهن 4ت اجاره
07136392091

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز گلدشت

طبقه دوم-زيربنا 160متر- 3خوابه - نوساز

270م رهن
07136392091

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 170متر-نما رومی- 3خوابه سه نبش- نوساز

310م رهن
07136392091

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

50م رهن 6ت اجاره
07136392091

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 285متر- 3خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

5.7ميليارد
07136392091

31/05/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باغ حوض

طبقه نیم طبقه-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 12سال

95م رهن 30ت اجاره
املاک زمانپور شعبه یک38420016

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

زيربنا 112متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

25م رهن 2.5م اجاره
07136307140

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 125متر- 2خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 3سال

350م رهن
07136307140

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 7سال

165م رهن
07136307140

02/06/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه هفتم-زيربنا 175متر- 3خوابه شرقی-سن بنا 2سال

250م رهن
07136307140

02/06/1398جزئیات